MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
26.01.2015 13:50:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Złożenie oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych
26.01.2015 13:48:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedażyi zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
26.01.2015 13:47:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,których działalność polega na organizowaniu przyjęć.
26.01.2015 13:46:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,których działalność polega na organizowaniu przyjęć.
26.01.2015 13:44:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
26.01.2015 13:30:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
26.01.2015 13:30:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
26.01.2015 13:27:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
26.01.2015 13:18:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opłata targowa
26.01.2015 13:12:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opłata targowa
26.01.2015 13:08:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych
26.01.2015 13:01:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opłata skarbowa
26.01.2015 12:21:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zestawienie faktur do artykułu Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
26.01.2015 12:16:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zestawienie faktur do artykułu Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku.
26.01.2015 12:15:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku.
26.01.2015 12:14:56 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Procrdura odbioru akcyzy za olej napędowy do celów rolniczych z artykułu Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku.
26.01.2015 12:13:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zestawienie faktur do artykułu Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
26.01.2015 11:52:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
26.01.2015 11:51:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
26.01.2015 11:21:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku.
26.01.2015 11:18:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
26.01.2015 11:17:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
26.01.2015 10:21:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
26.01.2015 10:11:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek leśny
26.01.2015 10:05:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
26.01.2015 09:57:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
23.01.2015 15:43:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich
23.01.2015 15:42:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich
23.01.2015 13:08:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich
23.01.2015 13:02:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich
22.01.2015 09:14:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Debata nad projektem budżetu gminy na 2015 r.
22.01.2015 08:49:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
22.01.2015 08:29:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
22.01.2015 08:28:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz stanowisk pracy
22.01.2015 08:27:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz stanowisk pracy
21.01.2015 10:00:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Debata nad projektem budżetu gminy na 2015 r.
21.01.2015 09:59:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Debata nad projektem budżetu gminy na 2015 r.
21.01.2015 09:40:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Debata nad projektem budżetu gminy na 2015 r.
19.01.2015 14:52:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł IV sesja Rady Gminy Stanisławów
19.01.2015 14:52:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Posiedzenie komisji społecznej i rodziny
19.01.2015 14:07:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.24.2014 linia napowietrzna niskiego napięcia w Choinach i Łęce
19.01.2015 13:15:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich
19.01.2015 13:06:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich
19.01.2015 09:58:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł IV sesja Rady Gminy Stanisławów
16.01.2015 15:37:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zalecenia pokontrolne z odpowiedziami do artykułu Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Stanisławów za okres 01.01.2013 do 31.12.2013
16.01.2015 14:03:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia składu komisji bezpieczeństwa publicznego do artykułu IV sesja Rady Gminy Stanisławów
16.01.2015 14:02:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu gospodarki niskoemisyjnej do artykułu IV sesja Rady Gminy Stanisławów
16.01.2015 14:02:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej do artykułu IV sesja Rady Gminy Stanisławów
16.01.2015 14:00:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł IV sesja Rady Gminy Stanisławów
16.01.2015 13:55:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł IV sesja Rady Gminy Stanisławów