MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
16.01.2015 13:45:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie komisji gospodarczej
16.01.2015 12:41:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POMOCY PUBLICZNEJ do artykułu Zdjęcie i/lub odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
16.01.2015 12:41:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POMOCY PUBLICZNEJ do artykułu Zdjęcie i/lub odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
16.01.2015 12:41:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o odtworzeniu elementów budowlanych do artykułu Zdjęcie i/lub odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
16.01.2015 12:40:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o odtworzeniu elementów budowlanych do artykułu Zdjęcie i/lub odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
16.01.2015 12:39:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE do artykułu Zdjęcie i/lub odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
16.01.2015 12:39:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE do artykułu Zdjęcie i/lub odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
16.01.2015 12:38:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST do artykułu Zdjęcie i/lub odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
16.01.2015 12:38:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST do artykułu Zdjęcie i/lub odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
16.01.2015 12:37:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik O C E N A stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest do artykułu Zdjęcie i/lub odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
16.01.2015 12:37:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik O C E N A stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest do artykułu Zdjęcie i/lub odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
16.01.2015 12:36:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o demontaż - odebranie wyrobów zawierających azbest do artykułu Zdjęcie i/lub odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
16.01.2015 12:36:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o demontaż - odebranie wyrobów zawierających azbest do artykułu Zdjęcie i/lub odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
16.01.2015 12:34:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zdjęcie i/lub odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
16.01.2015 10:37:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obchody rocznicy Powstania Styczniowego
16.01.2015 09:57:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obchody rocznicy Powstania Styczniowego
15.01.2015 15:16:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie komisji społecznej i rodziny
15.01.2015 15:12:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie komisji rewizyjnej
15.01.2015 14:58:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.27.2014 linia elektroenergetyczna Papiernia i Rządza
15.01.2015 14:44:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.27.2014 linia elektroenergetyczna Papiernia i Rządza
15.01.2015 09:58:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych
15.01.2015 09:56:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych
15.01.2015 09:52:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych
15.01.2015 09:46:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny do artykułu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych
15.01.2015 09:45:52 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zalacznik nr 2_2.pdf Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny z artykułu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych
15.01.2015 09:45:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zalacznik nr 2_2.pdf Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny do artykułu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych
15.01.2015 09:43:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych
15.01.2015 09:41:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych
14.01.2015 16:02:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów
14.01.2015 16:00:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów
14.01.2015 15:56:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyłożeniu projektów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
14.01.2015 09:46:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.31.2014 budowa kanalizacji sanitarnej w Retkowie
14.01.2015 08:08:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przybłąkał się pies
13.01.2015 15:13:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZ GMINY STANISŁAWÓW
13.01.2015 15:00:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZ GMINY STANISŁAWÓW
13.01.2015 15:00:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZ GMINY STANISŁAWÓW
13.01.2015 14:57:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZ GMINY STANISŁAWÓW
13.01.2015 14:09:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przybłąkał się pies
13.01.2015 14:08:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przybłąkał się pies
13.01.2015 09:36:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja Starosty Mińskiego do artykułu Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
12.01.2015 09:14:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 r.
09.01.2015 15:16:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uwaga! 12 stycznia 2015 r. kończy się nabór na darmowy komputer i Internet
09.01.2015 14:58:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Stanisławów
09.01.2015 14:56:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie komisji budżetowej
09.01.2015 14:28:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebranie mieszkańców sołectwa Stanisławów
09.01.2015 13:06:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOś.6733.28.2014 rozbudowa przychodni w Stanisławowie
09.01.2015 12:31:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów działki (działek)
09.01.2015 12:30:43 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki z artykułu Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów działki (działek)
09.01.2015 11:14:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 listtopada 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2014 r.
09.01.2015 11:12:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 listtopada 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2014 r.