MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
09.01.2015 09:29:26 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł 11 stycznia 2014 finał WOŚP z kategorii Tablica ogłoszeń
09.01.2015 09:26:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
09.01.2015 09:26:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł 11 stycznia 2014 finał WOŚP
08.01.2015 15:04:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Przeciwpożarowej i Ekologii 12 stycznia 2015 r. godz. 16.00
07.01.2015 14:22:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
07.01.2015 14:18:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
07.01.2015 13:44:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja Starosty Mińskiego do artykułu Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
07.01.2015 13:43:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
05.01.2015 16:50:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
05.01.2015 16:41:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
05.01.2015 14:36:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej do artykułu Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz zakresu jej działania i nadania tej Komisji Regulaminu pracy.
05.01.2015 14:35:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz zakresu jej działania i nadania tej Komisji Regulaminu pracy.
05.01.2015 14:22:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.23.2014 linia napowietrzna niskiego napięcia w Stanisławowie
05.01.2015 13:54:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.21.2014
05.01.2015 12:33:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uwaga! 12 stycznia 2015 r. kończy się nabór na darmowy komputer i Internet
05.01.2015 12:30:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uwaga! 12 stycznia 2015 r. kończy się nabór na darmowy komputer i Internet
02.01.2015 15:51:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6730.30.2014 Linia kablowa elektroenergetyczna średniego napięciaw miejscowości Kolonie Stanisławów
02.01.2015 10:14:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę odcinka linii wysokiego napięcia Miłosna - Ujrzanów
02.01.2015 09:23:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 - zadania inwestycyjne do artykułu Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
02.01.2015 09:23:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 - wydatki zlecone do artykułu Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
02.01.2015 09:22:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 - dochody zlecone do artykułu Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
02.01.2015 09:22:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 - wydatki do artykułu Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
02.01.2015 09:21:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 - dochody do artykułu Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
02.01.2015 09:20:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
02.01.2015 08:23:58 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Darmowy komputer z dostępem do Internetu przez okres 5 lat z kategorii
02.01.2015 08:22:24 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko sekretarza gminy Stanisławów z kategorii
31.12.2014 14:16:21 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Życzenia Noworoczne
31.12.2014 14:12:43 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Życzenia Noworoczne
31.12.2014 12:15:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
31.12.2014 11:30:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
31.12.2014 11:30:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
31.12.2014 08:11:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Stanisławów
30.12.2014 14:59:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rada Gminy Stanisławów
30.12.2014 14:05:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 48/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, stanowiących własność gminy
30.12.2014 12:23:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów
30.12.2014 11:42:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
30.12.2014 11:35:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
30.12.2014 10:30:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
30.12.2014 10:30:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
30.12.2014 10:16:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie wojewody w sprawie budowy linii wysokiego napięcia
30.12.2014 09:35:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOś.6733.29.2014 budowa 2 stacji transformatorowych i linii nn w Cisówce i Pustelniku
30.12.2014 09:15:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
29.12.2014 13:55:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Stałe komisje rady gminy
29.12.2014 13:53:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Stałe komisje rady gminy
29.12.2014 12:46:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR III/6/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR III/6/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów
29.12.2014 12:46:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/6/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów
29.12.2014 12:45:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR III/5/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania do artykułu UCHWAŁA NR III/5/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania
29.12.2014 12:45:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/5/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania
29.12.2014 12:44:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich przewodniczących do artykułu UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich przewodniczących
29.12.2014 12:43:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich przewodniczących