MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
13.11.2015 12:26:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na kotły gazowe w budynkach mieszkalnych będących własnością osób fizycznych na terenie gminy Stanisławów
13.11.2015 10:19:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 73/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 listopada 2015 r.
13.11.2015 10:18:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 listopada 2015 r.
12.11.2015 11:33:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW do artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
12.11.2015 11:30:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW do artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
12.11.2015 11:30:12 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW z artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
12.11.2015 11:30:07 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW z artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
12.11.2015 11:11:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW do artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
12.11.2015 11:09:49 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW z artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
12.11.2015 11:09:44 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW z artykułu ZEZWOLENIA NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
10.11.2015 13:36:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na kotły gazowe w budynkach mieszkalnych będących własnością osób fizycznych na terenie gminy Stanisławów
10.11.2015 11:43:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XI/62/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika gminnej jednostki organizacyjnej do artykułu UCHWAŁA NR XI/62/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
10.11.2015 11:43:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/62/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
10.11.2015 11:42:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości opłat za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych do artykułu UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości opłat za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
10.11.2015 11:41:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości opłat za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
10.11.2015 11:40:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XI/60/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XI/60/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów
10.11.2015 11:39:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/60/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów
10.11.2015 11:37:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XI/59/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/4 położonej w miejscowości Rządza gm St UCHWAŁA NR XI/59/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/4 położonej w miejscowości Rządza gm Stanisławów
10.11.2015 11:37:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/59/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/4 położonej w miejscowości Rządza gm Stanisławów
10.11.2015 11:35:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XI/58/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie odwołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XI/58/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie odwołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stanisławów
10.11.2015 11:35:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/58/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie odwołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stanisławów
10.11.2015 11:35:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów
10.11.2015 11:34:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów
10.11.2015 11:33:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Stanisławów
10.11.2015 11:33:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Stanisławów
10.11.2015 11:32:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XI/55/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XI/55/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów
10.11.2015 11:32:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/55/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów
10.11.2015 11:31:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XI/54/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XI/54/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów
10.11.2015 11:30:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/54/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów
10.11.2015 11:21:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.9.2015 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na termoizolacji, przebudowie budynku jednorodzinnego oraz budowie instalacji gazowej i przebudowie instalacji CO na działce o numerze ew. 2019/4 obr. Stanisławów, gm. Stanisławów.
09.11.2015 14:22:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
09.11.2015 14:10:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
06.11.2015 15:04:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.7.2015 budowa przedszkola w Stanisławowie
06.11.2015 14:57:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zmodyfikowana umowa do artykułu Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na kotły gazowe w budynkach mieszkalnych będących własnością osób fizycznych na terenie gminy Stanisławów
06.11.2015 14:56:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na kotły gazowe w budynkach mieszkalnych będących własnością osób fizycznych na terenie gminy Stanisławów
06.11.2015 12:53:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
05.11.2015 17:14:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami i oświadczeniami do artykułu Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na kotły gazowe w budynkach mieszkalnych będących własnością osób fizycznych na terenie gminy Stanisławów
05.11.2015 17:12:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na kotły gazowe w budynkach mieszkalnych będących własnością osób fizycznych na terenie gminy Stanisławów
04.11.2015 13:51:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
04.11.2015 09:08:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
03.11.2015 11:58:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie komisji Budżetu i Gospodarki
03.11.2015 11:56:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie komisji Budżetu i Gospodarki
03.11.2015 11:54:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie komisji Budżetu i Gospodarki odbędzie się w dniu 9 listopada 2015r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów
03.11.2015 11:43:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 - zadania inwestycyjne do artykułu Zarządzenie Nr 71A/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
03.11.2015 11:41:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 - wydatki zlecone do artykułu Zarządzenie Nr 71A/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
03.11.2015 11:37:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 - dochody zlecone do artykułu Zarządzenie Nr 71A/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
03.11.2015 11:36:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 - wydatki do artykułu Zarządzenie Nr 71A/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
03.11.2015 11:36:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 - dochody do artykułu Zarządzenie Nr 71A/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
03.11.2015 11:34:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 71A/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015 do artykułu Zarządzenie Nr 71A/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015
03.11.2015 11:33:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 71A/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015