MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
15.12.2014 10:48:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr I/2014 z I sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 grudnia 2014r.
15.12.2014 10:42:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr I/2014 z I sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 1 grudnia 2014r.
12.12.2014 15:52:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
12.12.2014 14:31:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
12.12.2014 14:30:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
12.12.2014 14:08:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.33.2014 rozbudowa domu seniora w Papierni
12.12.2014 13:42:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
12.12.2014 12:44:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
12.12.2014 12:17:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
12.12.2014 12:16:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Prawne podstawy funkcjonowania
12.12.2014 12:02:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz stanowisk pracy
12.12.2014 11:54:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 r.
11.12.2014 14:10:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Rynek w Stanisławowie
11.12.2014 13:57:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Odnowa miejscowości Ładzyń - remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa bieżni sportowej
11.12.2014 13:36:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o zrealizowaniu projektu
11.12.2014 13:35:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o zrealizowaniu projektu
10.12.2014 15:57:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Remont ciągu pieszego w miejscowości Pustelnik
10.12.2014 09:58:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
09.12.2014 12:45:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.32.2014 budowa dwutorowej linii kablowej 110 kV wraz z traktem światłowodowym w m. Sokóle
09.12.2014 12:41:47 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł RIiOŚ.6733.32.2014 budowa lini elektroenergetycznej 110 kV w m. Sokóle z kategorii 2014 r.
09.12.2014 12:37:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł „Przygotowanie modelowego programu rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim”.
09.12.2014 12:14:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
08.12.2014 14:00:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
05.12.2014 12:40:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
05.12.2014 12:38:59 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Rejestr działalności regulowanej z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
05.12.2014 10:04:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr I/2/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów
05.12.2014 09:58:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów
04.12.2014 15:51:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.31.2014 budowa kanalizacji sanitarnej w Retkowie
04.12.2014 12:46:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast do artykułu II sesja Rady Gminy Stanisławów
04.12.2014 12:45:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł II sesja Rady Gminy Stanisławów
04.12.2014 11:55:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wyniki wyborów Wójta Gminy Stanisławów
04.12.2014 09:54:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Terminy odbioru odpadów komunalnych w 2015 r.
04.12.2014 09:38:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Terminy odbioru odpadów komunalnych w 2015 r.
04.12.2014 09:20:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6220.1.2014
04.12.2014 08:42:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6220.1.2014
04.12.2014 08:29:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie dotacji na demontaż wyrobów zawierających azbest
03.12.2014 08:53:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych do artykułu Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
03.12.2014 08:52:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych do artykułu Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
03.12.2014 08:52:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 - dochody zlecone do artykułu Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
03.12.2014 08:51:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 - wydatki do artykułu Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
03.12.2014 08:51:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 - dochody do artykułu Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
03.12.2014 08:47:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
03.12.2014 08:45:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
02.12.2014 15:44:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rada Gminy Stanisławów
02.12.2014 15:38:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Rada Gminy Stanisławów
02.12.2014 15:33:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
02.12.2014 15:23:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
02.12.2014 15:22:45 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Kadencja 2006-2010 został przeniesiony artykuł
02.12.2014 15:19:06 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Kadecja 2010-14 został przeniesiony artykuł Komisje Rady Gminy 2010 - 2014
02.12.2014 15:17:56 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Rada Gminy do kategorii Kadecja 2010-14 został przeniesiony artykuł Rada Gminy 2010 - 2014