MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
02.12.2014 13:36:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVIII/220/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Czarna z przeznaczenie na utworzenie nowej drogi gminnej. do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/220/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Czarna z przeznaczenie na utworzenie nowej drogi gminnej.
02.12.2014 13:35:19 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik UCHWAŁA NR XXXVIII/220/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Czarna z przeznaczenie na utworzenie nowej drogi gminnej. z artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/220/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Czarna z przeznaczenie na utworzenie nowej drogi gminnej.
01.12.2014 12:42:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 17 do artykułu Protokół Nr XXXVIII/2014 z XXXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 października 2014r.
01.12.2014 12:19:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności radnych, sołtysów i osób zaproszonych do artykułu Protokół Nr XXXVIII/2014 z XXXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 października 2014r.
01.12.2014 12:17:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 17 do artykułu Protokół Nr XXXVIII/2014 z XXXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 października 2014r.
01.12.2014 12:16:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Protokół Nr XXXVIII/2014 z XXXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 października 2014r.
01.12.2014 12:16:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół Nr XXXVIII/2014 z XXXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 października 2014r.
01.12.2014 12:15:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr XXXVIII/2014 z XXXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 października 2014r.
01.12.2014 11:44:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXXVIII/2014 z XXXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 października 2014r.
01.12.2014 11:39:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXVIII/2014 z XXXVIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 października 2014r.
01.12.2014 10:32:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/220/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Czarna z przeznaczenie na utworzenie nowej drogi gminnej.
01.12.2014 10:29:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 r.
01.12.2014 09:45:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wyniki wyborów Wójta Gminy Stanisławów
29.11.2014 10:07:53 Robert Wiącek Edytowano artykuł Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie
28.11.2014 15:54:51 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie
28.11.2014 10:31:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Plan dyżurów komisarza i delegatury wyborczej w Siedlcach
28.11.2014 10:26:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Harmonogram pracy przychodni lekarskich
28.11.2014 08:12:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6220.2.2014 Stanowisko transformatorowe na stacji w Wólce Czarnińskiej
27.11.2014 15:53:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast do artykułu Pierwsza sesja nowej rady gminy
27.11.2014 15:15:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Pierwsza sesja nowej rady gminy
27.11.2014 12:24:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanislawowie
27.11.2014 11:55:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.26.2014 dom opieki na Legaczu
27.11.2014 10:20:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Inwestycje elektroenergetyczne w gminie Stanisławów
26.11.2014 14:08:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6220.2.2014 Stanowisko transformatorowe na stacji w Wólce Czarnińskiej
26.11.2014 14:05:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6220.2.2014 Stanowisko transformatorowe na stacji w Wólce Czarnińskiej
26.11.2014 14:00:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6220.1.2014
26.11.2014 11:53:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę odcinka linii wysokiego napięcia Miłosna - Ujrzanów
25.11.2014 15:24:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do artykułu Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Stanisławów
25.11.2014 15:23:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 do artykułu Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Stanisławów
25.11.2014 15:23:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7 do artykułu Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Stanisławów
25.11.2014 15:22:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Stanisławów
25.11.2014 15:22:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Stanisławów
25.11.2014 15:22:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Stanisławów
25.11.2014 15:22:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Stanisławów
25.11.2014 15:21:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Stanisławów
25.11.2014 15:20:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Stanisławów
25.11.2014 15:17:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Stanisławów
25.11.2014 15:16:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Stanisławów
25.11.2014 14:15:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Komputer i internet na 5 lat
24.11.2014 14:26:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Angielski na mazowszu
24.11.2014 14:23:34 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO z kategorii
24.11.2014 11:00:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
24.11.2014 10:10:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł AKADEMIA SENIORA „Ćwiczenie pamięci”
24.11.2014 09:27:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł AKADEMIA SENIORA „Ćwiczenie pamięci”
21.11.2014 14:12:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ćwiczenia z zakresu gimnastyki podstawowej
21.11.2014 14:07:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 listtopada 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 października 2014 r.
21.11.2014 10:27:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Gminnej Komisji wyborczej w sprawie drugiej tury wyborów wójta
21.11.2014 08:31:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ćwiczenia z zakresu gimnastyki podstawowej
20.11.2014 15:04:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Remont ulicy Południowej w Pustelniku
20.11.2014 14:54:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Projekty współfinansowane ze środków UE w Gminie Stanisławów w latach 2010 - 2014