MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
15.11.2014 19:16:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej do artykułu Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
15.11.2014 19:14:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do artykułu Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
15.11.2014 19:14:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 10 - utrzymanie czystości i porządku w gminie do artykułu Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
15.11.2014 19:13:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 9 - fundusz sołecki do artykułu Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
15.11.2014 19:12:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 8 - ochrona środowiska i gospodarka wodna do artykułu Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
15.11.2014 19:11:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 7 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do artykułu Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
15.11.2014 19:09:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 6 - przychody i rozchody budżetu do artykułu Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
15.11.2014 19:09:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 - zadania inwestycyjne do artykułu Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
15.11.2014 19:08:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych do artykułu Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
15.11.2014 19:07:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 - dochody zlecone do artykułu Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
15.11.2014 19:07:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 - wydatki do artykułu Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
15.11.2014 19:06:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 - dochody do artykułu Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
15.11.2014 19:06:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej do artykułu Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
15.11.2014 19:05:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały budżetowej do artykułu Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
15.11.2014 18:48:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
14.11.2014 15:40:18 Robert Wiącek Edytowano artykuł Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie
14.11.2014 15:38:40 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie
14.11.2014 15:26:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Poprawione uzasadnienie do uchwały do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/218/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
14.11.2014 15:23:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan likalizacji inwestycji do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
14.11.2014 15:22:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zmiana SIWZ - odpowiedzi na pytania do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
14.11.2014 12:30:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.13.2014 linia elektroenergetyczna 110 kV
14.11.2014 11:16:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży
14.11.2014 10:19:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Plan Dyżurów Komisarza Wyborczego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach
14.11.2014 09:21:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów
13.11.2014 15:21:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rządza gm. Stanisławów pow. Miński, stanowiącej własność gminy – KW 48928
13.11.2014 15:18:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rządza gm. Stanisławów pow. Miński, stanowiącej własność gminy – KW 48928
13.11.2014 12:00:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVIII/228/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pustelnik, gmina Stanisławów do a UCHWAŁA NR XXXVIII/228/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pustelnik, gmina Stanisławów
13.11.2014 12:00:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/228/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pustelnik, gmina Stanisławów
13.11.2014 11:59:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVIII/227/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ładzyń, gmina Stanisławów do ar UCHWAŁA NR XXXVIII/227/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ładzyń, gmina Stanisławów
13.11.2014 11:59:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/227/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ładzyń, gmina Stanisławów
13.11.2014 11:58:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVIII/226/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów. do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/226/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów.
13.11.2014 11:58:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/226/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów.
13.11.2014 11:57:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVIII/225/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2015. do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/225/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2015.
13.11.2014 11:57:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/225/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2015.
13.11.2014 11:56:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVIII/224/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2015 i zwolnień w tym podatku. do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/224/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2015 i zwolnień w tym podatku.
13.11.2014 11:55:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/224/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2015 i zwolnień w tym podatku.
13.11.2014 11:55:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 i zwolnień w tym podatku. do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 i zwolnień w tym podatku.
13.11.2014 11:54:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 i zwolnień w tym podatku.
13.11.2014 11:53:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014. do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
13.11.2014 11:53:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
13.11.2014 11:52:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVIII/221/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Stanisławów z przeznaczeniem na drogę do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/221/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Stanisławów z przeznaczeniem na drogę
13.11.2014 11:52:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/221/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Stanisławów z przeznaczeniem na drogę
13.11.2014 11:51:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVIII/220/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 15 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Czarna z przeznaczenie na utworzenie nowej drogi gminnej. do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/220/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Czarna z przeznaczenie na utworzenie nowej drogi gminnej.
13.11.2014 11:51:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/220/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Czarna z przeznaczenie na utworzenie nowej drogi gminnej.
13.11.2014 11:50:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVIII/219/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Czarna z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. do artykułu UCHWAŁA NR XXXVIII/219/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Czarna z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
13.11.2014 11:50:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVIII/219/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Czarna z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
13.11.2014 11:49:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała Nr XXXVIII/218/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. do artykułu Uchwała Nr XXXVIII/218/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
13.11.2014 11:49:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVIII/218/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
13.11.2014 11:36:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.22.2014 dom opieki społecznej
13.11.2014 11:31:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do artykułu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów