MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
12.11.2014 16:23:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do formularza ofertowego do artykułu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów
12.11.2014 16:22:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do artykułu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów
12.11.2014 16:22:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów
12.11.2014 16:20:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów
12.11.2014 15:37:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Doroczne nagrody powiatu mińskiego "Laura"
12.11.2014 09:15:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31.10.2014 r. w sprawie szczególnych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w I półroczu roku szkolnego 2014/2015
10.11.2014 17:23:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Remont ciągu pieszego w miejscowości Pustelnik
10.11.2014 17:22:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt do artykułu Remont ciągu pieszego w miejscowości Pustelnik
10.11.2014 17:21:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacje techniczne do artykułu Remont ciągu pieszego w miejscowości Pustelnik
10.11.2014 17:21:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Remont ciągu pieszego w miejscowości Pustelnik
10.11.2014 17:21:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Remont ciągu pieszego w miejscowości Pustelnik
10.11.2014 17:20:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Remont ciągu pieszego w miejscowości Pustelnik
10.11.2014 17:15:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Remont ciągu pieszego w miejscowości Pustelnik
07.11.2014 17:05:32 Robert Wiącek Edytowano artykuł Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
07.11.2014 15:35:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Stanisławów w sezonie 2014/2015
07.11.2014 13:34:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Gazyfikacja Stanisławowa
07.11.2014 11:08:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sekretarz Gminy przyjacielem osób potrzebujących z Gminy Stanisławów
06.11.2014 09:30:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.20.2014
05.11.2014 12:25:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 12:25:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 12:25:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 12:24:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 12:24:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 12:10:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 12:10:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 12:10:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 12:09:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 12:08:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 11:54:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego
05.11.2014 11:21:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 11:21:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 11:20:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 11:19:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 1 do artykułu Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 11:19:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uzasadnienie do artykułu Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 11:18:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 11:18:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
05.11.2014 10:05:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Objaśnienia do artykułu Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
05.11.2014 10:04:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
05.11.2014 10:03:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
05.11.2014 09:40:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
05.11.2014 09:28:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014
05.11.2014 09:07:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6730.19.2014 Przebudowa budynku urzędu gminy w Stanisławowie
04.11.2014 14:28:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji do artykułu Oświadczenie majątkowe Andrzeja Jana Kopacza na koniec kadencji 2010-2014
04.11.2014 14:27:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Andrzeja Jana Kopacza na koniec kadencji 2010-2014
04.11.2014 13:03:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31.10.2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania.
03.11.2014 16:09:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Remont ulicy Południowej w Pustelniku
03.11.2014 16:08:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dokumentacja techniczna do artykułu Remont ulicy Południowej w Pustelniku
03.11.2014 16:07:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacje techniczne do artykułu Remont ulicy Południowej w Pustelniku
03.11.2014 16:05:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Remont ulicy Południowej w Pustelniku
03.11.2014 16:05:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Remont ulicy Południowej w Pustelniku