MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
03.11.2014 15:54:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Remont ulicy Południowej w Pustelniku
03.11.2014 11:18:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6730.30.2014 Linia kablowa elektroenergetyczna średniego napięciaw miejscowości Kolonie Stanisławów
03.11.2014 11:00:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6220.1.2014
03.11.2014 10:42:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Darmowy Internet i komputer
03.11.2014 10:41:25 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Skrócone godziny pracy w dniu 31października 2014 r. z kategorii
31.10.2014 11:28:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIENIE BĄDŹ ODZYSK SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE
31.10.2014 09:51:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
31.10.2014 09:47:23 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie zaprasza na uroczyste obchody 94. Rocznicy Odzyskania Niepodległości z kategorii Tablica ogłoszeń
30.10.2014 15:00:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe radnych
30.10.2014 14:25:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenia w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji
30.10.2014 14:11:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenia w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji
30.10.2014 09:25:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Składy obwodowych komisji wyborczych po wybraniu przewodniczących i zastępców
29.10.2014 15:13:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOś.6733.29.2014 budowa 2 stacji transformatorowych i linii nn w Cisówce i Pustelniku
29.10.2014 14:50:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu
29.10.2014 14:48:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
29.10.2014 11:11:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
28.10.2014 15:39:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Więźba dachowa do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:38:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Układ konstrukcji do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:37:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Instalacja wody użytkowej do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:36:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Parter do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:35:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Kanalizacja do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:35:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Elewacja zachodnia do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:35:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Elewacja wschodnia do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:34:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Elewacja północna do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:34:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Elewacja południowa do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:33:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Instalacje elektryczne do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:32:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dach do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:32:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat CO do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:32:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przekrój b-b do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:31:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przekrój a-a dachu do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:28:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Rysunki zamienne do projektu do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:12:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schematy instalacji do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:12:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót termoizolacyjnych do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:11:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót hydraulicznych do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:11:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót budowlanych do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:08:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opis techniczny do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 15:08:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pozwolenie na budowę do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 14:47:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 14:46:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 14:41:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane
28.10.2014 14:04:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
28.10.2014 14:04:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
28.10.2014 09:56:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności radnych, sołtysów i osób zaproszonych do artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:56:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 25 - pismo przewodniczącego Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy do artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:54:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 24 - skarga Jacka N. do artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:52:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 23 - pytanie mieszkańca Wólki Czarnińskiej o wykopy na terenie tej miejscowości. do artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:51:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 22 - uchwała mieszkańców Choin do artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:49:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 21 - pismo w sprawie organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Stanisławowie do artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:47:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 20 - pismo państwa P. w sprawie hydrantu do artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:42:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 19 - podanie OSP Lubomin do artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.