MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
28.10.2014 09:41:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 pismo Wojcecha M. w sprawie zmiany w klasyfikacji jego gruntów do artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:40:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 - wyciąg z protokołu sesji rady gminy w Dębem Wielkim do artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:39:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 - pismo stanisławowskiego proboszcza do wójta do artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:38:18 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Za z artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:37:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Za do artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:37:29 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Pismo proboszcza parafii w Stanisławowie do wójta z artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:37:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo proboszcza parafii w Stanisławowie do wójta do artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:31:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 - Pismo prezesa GS z załącznikami do artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:29:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 - sprawozdanie z pracy komisji między sesjami do artykułu Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
28.10.2014 09:13:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych do artykułu Składy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stanisławów
28.10.2014 09:12:29 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik z artykułu Składy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stanisławów
28.10.2014 09:12:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik do artykułu Składy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stanisławów
27.10.2014 17:48:35 Robert Wiącek Usunięty załącznik Składy obwodowych komisji wyborczych z artykułu Składy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stanisławów
27.10.2014 17:47:49 Robert Wiącek Dodany załącznik Składy obwodowych komisji wyborczych do artykułu Składy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stanisławów
27.10.2014 17:47:00 Robert Wiącek Usunięty załącznik Składy obwodowych komisji wyborczych z artykułu Składy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stanisławów
27.10.2014 15:50:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXVII/2014 z XXXVII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 23 września 2014r.
27.10.2014 15:35:38 Dodany załącznik RIO do artykułu Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Stanisławów za okres 01.01.2013 do 31.12.2013
27.10.2014 14:19:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Wynajem apteki
27.10.2014 14:18:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Wynajem apteki
27.10.2014 14:18:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wynajem apteki
27.10.2014 13:23:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dokumenty kontroli zewnętrznej
27.10.2014 13:09:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Składy obwodowych komisji wyborczych do artykułu Składy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stanisławów
27.10.2014 13:08:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Składy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stanisławów
27.10.2014 12:56:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 22 października 2014 r.
27.10.2014 12:20:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Stanisławów za okres 01.01.2013 do 31.12.2013
27.10.2014 11:43:37 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik UCHWAŁA NR XXXVII/217/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości z artykułu UCHWAŁA NR XXXVII/217/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości
27.10.2014 11:43:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVII/217/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości do artykułu UCHWAŁA NR XXXVII/217/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości
27.10.2014 11:39:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVII/217/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości do artykułu UCHWAŁA NR XXXVII/217/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości
27.10.2014 11:39:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/217/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości
27.10.2014 11:37:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVII/216/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z te UCHWAŁA NR XXXVII/216/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.10.2014 11:37:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/216/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
27.10.2014 11:35:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVII/215/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XXXVII/215/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
27.10.2014 11:35:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/215/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
27.10.2014 11:33:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVII/214/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. do artyk UCHWAŁA NR XXXVII/214/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
27.10.2014 11:32:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/214/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
27.10.2014 11:31:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVII/212/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014. do artykułu UCHWAŁA NR XXXVII/212/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
27.10.2014 11:30:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/212/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
27.10.2014 11:30:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVII/211/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i UCHWAŁA NR XXXVII/211/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
27.10.2014 11:29:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/211/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
27.10.2014 11:29:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVII/210/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie do artykułu UCHWAŁA NR XXXVII/210/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
27.10.2014 11:28:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/210/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
27.10.2014 11:27:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVII/209/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 520/2 o powierzchni 0,0240 ha położonej w miejscowości Sokóle do artykułu UCHWAŁA NR XXXVII/209/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 520/2 o powierzchni 0,0240 ha położonej w miejscowości Sokóle
27.10.2014 11:27:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/209/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 520/2 o powierzchni 0,0240 ha położonej w miejscowości Sokóle
27.10.2014 11:26:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVII/208/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sokóle, stanowiącej własność gminy. do artykułu UCHWAŁA NR XXXVII/208/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sokóle, stanowiącej własność gminy.
27.10.2014 11:26:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/208/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sokóle, stanowiącej własność gminy.
27.10.2014 11:22:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVII/207/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2019/2 położonej w miejscowości Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XXXVII/207/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2019/2 położonej w miejscowości Stanisławów
27.10.2014 11:22:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/207/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2019/2 położonej w miejscowości Stanisławów
27.10.2014 11:18:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVII/206/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stanisławów". do artykułu UCHWAŁA NR XXXVII/206/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stanisławów".
27.10.2014 11:18:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/206/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stanisławów".
27.10.2014 11:17:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVII/205/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna do artykułu UCHWAŁA NR XXXVII/205/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna