MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
27.10.2014 11:16:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVII/205/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna
27.10.2014 10:52:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik ZARZĄDZENIE NR 34/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, stanowiących w ZARZĄDZENIE NR 34/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, stanowiących własność gminy
27.10.2014 10:51:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 34/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, stanowiących własność gminy
27.10.2014 10:17:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 r.
27.10.2014 09:08:10 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Sprawa RIRiOŚ.6220.2.2014 budowa stanowiska transformatorowego na stacji elektroenergetycznej Stanisławów, obręb Wólka Czarnińska z kategorii 2014 r.
24.10.2014 16:10:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Darmowy Internet i komputer
24.10.2014 16:08:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014
24.10.2014 16:07:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014
24.10.2014 16:07:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz zgłoszeniowy do artykułu Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014
24.10.2014 16:05:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin naboru do artykułu Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014
24.10.2014 16:04:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2014
24.10.2014 15:27:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Stanisławów za okres 01.01.2013 do 31.12.2013
24.10.2014 14:57:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOś.6733.28.2014 rozbudowa przychodni w Stanisławowie
24.10.2014 09:41:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XXXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
24.10.2014 09:10:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi do artykułu XXXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
24.10.2014 09:10:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie utworzenia drogi w Czarnej do artykułu XXXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
24.10.2014 09:09:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie nabycia działek do artykułu XXXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
24.10.2014 09:07:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych do artykułu XXXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
24.10.2014 09:06:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie podatku rolnego do artykułu XXXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
24.10.2014 09:06:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie podatku leśnego do artykułu XXXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
24.10.2014 09:05:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości do artykułu XXXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
24.10.2014 09:03:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
24.10.2014 08:57:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Stanisławów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wy OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Stanisławów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
24.10.2014 08:57:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Stanisławów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
24.10.2014 08:55:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej do artykułu OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Stanisławów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
24.10.2014 08:55:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Stanisławów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
23.10.2014 14:59:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o nadaniu numerów listom kandydatów komitetów wyborczych na radnych w wyborach do Rady Gminy Stanisławów
22.10.2014 14:55:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanislawowie
22.10.2014 14:32:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa chodników i miejsc postojowych oraz przebudowa podjazdu i zjazdów w Stanisławowie
22.10.2014 08:41:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wyjazd do Teatru Roma w Warszawie
21.10.2014 15:04:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Pismo GDDKiA w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK 50 w m. Stanisławów
21.10.2014 12:00:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.27.2014 linia elektroenergetyczna Papiernia i Rządza
20.10.2014 14:46:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
20.10.2014 14:19:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji do artykułu Oświadczenie majątkowe wójta na koniec kadencji 2011-2014
20.10.2014 14:18:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe wójta na koniec kadencji 2011-2014
20.10.2014 13:13:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia RDOS do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6220.1.2014
20.10.2014 13:12:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia PPIS do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6220.1.2014
20.10.2014 13:11:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6220.1.2014
20.10.2014 11:42:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 36/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i użytkowania telefonów komórkowych
17.10.2014 22:06:10 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 17 października 2014r.
17.10.2014 22:01:18 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie z dnia 17 października 2014r.
17.10.2014 12:32:01 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Ładzyń
16.10.2014 15:05:27 Robert Wiącek Dodany załącznik SIWZ oraz załączniki - format pdf do artykułu TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIENIE BĄDŹ ODZYSK SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE
16.10.2014 15:04:47 Robert Wiącek Dodany załącznik SIWZ oraz załączniki - format odt do artykułu TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIENIE BĄDŹ ODZYSK SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE
16.10.2014 15:02:51 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIENIE BĄDŹ ODZYSK SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE
14.10.2014 15:26:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Stanisławów w sezonie 2014/2015
14.10.2014 15:26:31 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. z artykułu Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Stanisławów w sezonie 2014/2015
14.10.2014 15:26:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. do artykułu Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Stanisławów w sezonie 2014/2015
14.10.2014 15:25:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Stanisławów w sezonie 2014/2015
14.10.2014 15:25:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Stanisławów w sezonie 2014/2015