MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
14.10.2014 15:20:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Stanisławów w sezonie 2014/2015
13.10.2014 11:10:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin do artykułu UCHWAŁA NR XXI/107/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
10.10.2014 13:16:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin konkursu do artykułu XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich
10.10.2014 13:16:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Karta zgłoszenia do artykułu XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich
10.10.2014 13:15:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plakat do artykułu XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich
10.10.2014 13:05:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich
10.10.2014 10:33:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.26.2014 dom opieki na Legaczu
09.10.2014 16:04:59 Robert Wiącek Edytowano artykuł Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów
09.10.2014 12:23:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Termin i miejsce składania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
09.10.2014 12:20:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Miejsca do umieszczania obwieszczeń i plakatów
09.10.2014 12:18:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwody głosowania
07.10.2014 15:34:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.24.2014 linia napowietrzna niskiego napięcia w Choinach i Łęce
07.10.2014 15:23:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Pustelnik, gm Stanisławów
07.10.2014 13:48:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Decyzje środowiskowe
07.10.2014 11:33:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
07.10.2014 11:31:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
07.10.2014 10:42:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Rynek w Stanisławowie
07.10.2014 10:21:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Rynek w Stanisławowie
06.10.2014 10:27:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne gminy
06.10.2014 10:23:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dane teleadresowe NIP REGON nr konta
06.10.2014 09:56:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawy dotyczące zwierząt – m.in. bezdomnych oraz poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych
03.10.2014 09:20:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży w m. Rządza do artykułu Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży
03.10.2014 09:19:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży
03.10.2014 08:22:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.23.2014 linia napowietrzna niskiego napięcia w Stanisławowie
02.10.2014 12:25:25 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z kategorii Tablica ogłoszeń
02.10.2014 12:10:58 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii 2014 r. został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szymankowszczyzna
02.10.2014 12:08:18 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Życzenia Wielkanocne z kategorii Tablica ogłoszeń
02.10.2014 11:30:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Odnowa miejscowości Ładzyń - zagospodarowanie terenu oraz budowa bieżni sportowej
02.10.2014 11:28:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubomin i Goździówka
02.10.2014 10:46:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Kalendarz wyborczy ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
02.10.2014 10:46:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kalendarz wyborczy ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
01.10.2014 15:31:34 Robert Wiącek Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
30.09.2014 15:12:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.22.2014 dom opieki społecznej
30.09.2014 11:55:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – program stypendialny „Równe szanse”
30.09.2014 08:44:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku na terenie Gminy Stanisławów
29.09.2014 16:46:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.21.2014
29.09.2014 16:34:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości w gminie Stanisławów przeznaczonych do oddania w najem
29.09.2014 10:24:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie
29.09.2014 10:22:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Stanisławowie
26.09.2014 15:53:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opłata targowa
26.09.2014 15:52:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie opłaty targowej do artykułu Opłata targowa
25.09.2014 11:58:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprzedaż działek
25.09.2014 10:57:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprzedaż drewna
24.09.2014 09:11:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za rok 2013
24.09.2014 09:08:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2014 do artykułu Oświadczenie majątkowe Agnieszki Wieczorek za rok 2013
24.09.2014 08:32:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oszuści wprowadzili metodę „na policjanta”
23.09.2014 11:13:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświata dla dorosłych
23.09.2014 11:08:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświata dla dorosłych
23.09.2014 10:58:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświata dla dorosłych
23.09.2014 10:02:40 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe