MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
03.11.2015 11:16:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
03.11.2015 10:48:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dostawa dodatkowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów” realizowanego przez Gminę Stanisławów w ramach „Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”.
03.11.2015 08:22:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dostawa dodatkowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów” realizowanego przez Gminę Stanisławów w ramach „Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”.
02.11.2015 16:19:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
02.11.2015 15:32:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów
02.11.2015 15:25:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
02.11.2015 15:13:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
02.11.2015 12:00:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dofinansowanie z WFOŚiGW do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stanisławów
30.10.2015 14:48:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecnościradnych, sołtysów i osób zaproszonych do artykułu Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 14:47:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 17 do protokołu do artykułu Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 14:46:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 16 do protokołu do artykułu Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 14:46:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 15 do protokołu do artykułu Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 14:45:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 14 do protokołu do artykułu Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 14:44:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 13 do protokołu do artykułu Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 14:42:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 13 do protokołu do artykułu Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 14:41:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 12 do protokołu do artykułu Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 14:41:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 do protokołu do artykułu Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 14:40:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 do protokołu do artykułu Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 14:39:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół wybory pani Hanny Zielińskiej na ławnika w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim do artykułu Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 14:38:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół wyboru pani Zofii Wąsiewicz ławnikiem Sądu Okręgowego w Siedlcach do artykułu Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 14:36:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do protokołu do artykułu Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 14:35:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 14:34:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 14:33:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 30 września 2015r.
30.10.2015 12:55:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
30.10.2015 12:31:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
30.10.2015 12:24:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
30.10.2015 12:10:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
29.10.2015 14:35:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 72/2015 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 72/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stanisławów w roku 2015 z zakresu kultury fizycznej i sportu
29.10.2015 14:35:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 72/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stanisławów w roku 2015 z zakresu kultury fizycznej i sportu
29.10.2015 14:33:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł OGŁOSZENIE - INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT
29.10.2015 14:31:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE - INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT
29.10.2015 13:50:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
29.10.2015 09:27:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
28.10.2015 16:43:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik WZÓR UMOWY do artykułu Dostawa dodatkowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów” realizowanego przez Gminę Stanisławów w ramach „Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”.
28.10.2015 16:43:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do artykułu Dostawa dodatkowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów” realizowanego przez Gminę Stanisławów w ramach „Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”.
28.10.2015 16:43:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Dostawa dodatkowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów” realizowanego przez Gminę Stanisławów w ramach „Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”.
28.10.2015 16:42:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dostawa dodatkowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów” realizowanego przez Gminę Stanisławów w ramach „Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”.
28.10.2015 12:47:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR X/53/15 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody ustanowienia służebności przesyłu
28.10.2015 11:48:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR X/53/15 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody ustanowienia służebności przesyłu do artykułu UCHWAŁA NR X/53/15 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody ustanowienia służebności przesyłu
28.10.2015 11:48:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/53/15 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody ustanowienia służebności przesyłu
28.10.2015 10:52:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR X/52/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę projektu w Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 UCHWAŁA NR X/52/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę projektu w Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (konkurs zamknięty nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15) w partnerstwie z Miastem Mińsk Mazowiecki, Gminą Dębe Wielkie i Gminą Mińsk Mazowiecki
28.10.2015 10:52:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/52/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę projektu w Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (konkurs zamknięty nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15) w partnerstwie z Miastem Mińsk Mazowiecki, Gminą Dębe Wielkie i Gminą Mińsk Mazowiecki
28.10.2015 10:50:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do uchwały do artykułu Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
28.10.2015 10:50:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do uchwały do artykułu Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
28.10.2015 10:50:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024 do artykułu Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
28.10.2015 10:49:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024
28.10.2015 10:48:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 do artykułu UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
28.10.2015 10:09:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015. do artykułu UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
28.10.2015 10:09:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.