MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
23.09.2014 09:57:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
23.09.2014 08:36:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
22.09.2014 16:47:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebranie wiejskie w Pustelniku
22.09.2014 16:12:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia do artykułu Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Pustelnik, gm Stanisławów
22.09.2014 16:06:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6220.1.2014
22.09.2014 10:34:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oswiadczenia majątkowe pracowników
19.09.2014 16:10:37 Robert Wiącek Edytowano artykuł Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów
18.09.2014 16:00:03 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.20.2014
18.09.2014 15:53:04 Robert Wiącek Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Zapytanie ofertowe
18.09.2014 15:52:50 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Zapytanie ofertowe
18.09.2014 15:52:39 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Zapytanie ofertowe
18.09.2014 15:52:28 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zapytanie ofertowe
18.09.2014 15:52:02 Robert Wiącek Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zapytanie ofertowe
18.09.2014 15:51:48 Robert Wiącek Dodany załącznik Zapytanie ofertowe - treść do artykułu Zapytanie ofertowe
18.09.2014 15:50:37 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
18.09.2014 10:32:56 Robert Wiącek Edytowano artykuł Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Pustelnik, gm Stanisławów
16.09.2014 15:44:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Pustelnik, gm Stanisławów
16.09.2014 15:43:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Pustelnik, gm Stanisławów
16.09.2014 15:42:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Pustelnik, gm Stanisławów
16.09.2014 15:42:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Pustelnik, gm Stanisławów
16.09.2014 15:42:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Pustelnik, gm Stanisławów
16.09.2014 15:28:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Pustelnik, gm Stanisławów
16.09.2014 13:44:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.09.2014 10:55:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie GOPS do artykułu XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.09.2014 10:54:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości do artykułu XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.09.2014 10:54:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do artykułu XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.09.2014 10:53:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami do artykułu XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.09.2014 10:52:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych do artykułu XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.09.2014 10:50:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości do artykułu XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.09.2014 10:49:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska do artykułu XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.09.2014 10:48:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości OSP przez gminę do artykułu XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.09.2014 10:47:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie inkasa podatków do artykułu XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.09.2014 10:46:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna do artykułu XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.09.2014 10:45:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia budynku apteki do artykułu XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.09.2014 10:43:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXVII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.09.2014 08:28:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uwaga na alkohol nieznanego pochodzenia!
15.09.2014 15:01:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Ładzyń
15.09.2014 13:26:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubomin i Goździówka
15.09.2014 11:03:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt ptogramu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 do artykułu Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
15.09.2014 11:02:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
15.09.2014 09:23:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł S T O W A R Z Y S Z E N I E “N A S Z A W Ó L K A” organizuje w dniach 03-05.10.2014 (piątek – niedziela) WYCIECZKĘ AUTOKAROWĄ FROMBORK – GDAŃSK – SOPOT
11.09.2014 15:46:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10 września 2014 r. w sprawie odwołania zarządzenia Nr 25/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5.08.2014 r. w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego.
11.09.2014 15:30:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Pożegnanie księdza
11.09.2014 15:08:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uroczystości 15 sierpnia 2014 r. w kościele
11.09.2014 14:53:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uroczystości 15 sierpnia w GOK
11.09.2014 14:02:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uroczystości 15 sierpnia w GOK
11.09.2014 13:49:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uroczystości 15 sierpnia w GOK
11.09.2014 13:28:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uroczystości 15 sierpnia w GOK
10.09.2014 11:03:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uroczystości 15 sierpnia 2014 r. przy pomniku
10.09.2014 10:31:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uroczystości 15 sierpnia 2014 r. przy pomniku