MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
05.09.2014 15:52:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Rynek w Stanisławowie
05.09.2014 15:52:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Rynek w Stanisławowie
05.09.2014 15:51:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt do artykułu Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Rynek w Stanisławowie
05.09.2014 15:50:35 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Szczegółowa specyfikacja techniczna z artykułu Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Rynek w Stanisławowie
05.09.2014 15:47:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.18.2014 budowa zjazdu z drogi krajowej nr 50 do budowanej stacji energetycznej
05.09.2014 15:16:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł I Stanisławowski Rajd Rowerowy
05.09.2014 15:08:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł I Stanisławowski Rajd Rowerowy
05.09.2014 15:05:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł I Stanisławowski Rajd Rowerowy
05.09.2014 14:11:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów
05.09.2014 14:10:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów
05.09.2014 14:10:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów
05.09.2014 14:05:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów
05.09.2014 12:25:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Rynek w Stanisławowie
05.09.2014 12:24:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Rynek w Stanisławowie
05.09.2014 12:11:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Szczegółowa specyfikacja techniczna do artykułu Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Rynek w Stanisławowie
05.09.2014 12:10:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Rynek w Stanisławowie
05.09.2014 12:09:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Rynek w Stanisławowie
05.09.2014 11:41:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebranie wiejskie w Stanisławowie
05.09.2014 08:25:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Odsłonięcie pomnika "Złoty Ułan" w Kałuszynie
04.09.2014 13:21:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz stanowisk pracy
04.09.2014 10:44:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Inne występy na dożynkach 2014
04.09.2014 10:38:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Inne występy na dożynkach 2014
04.09.2014 10:34:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Inne występy na dożynkach 2014
04.09.2014 09:59:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu pracy komisji przetargowej"
04.09.2014 09:50:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy Stanisławów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
04.09.2014 09:41:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu pracy komisji przetargowej"
04.09.2014 09:27:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Inne występy na dożynkach 2014
04.09.2014 08:20:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.17.2014 budowa linii średniego napięcia, stacji transformatorowej i linii niskiego napięcia w Stanisławowie
03.09.2014 15:26:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Stanisławowska orkiestra dęta na dożynkach 2014
03.09.2014 15:13:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Towarzystwo Śpiewacze "Lira" - występ na dożynkach 2014
03.09.2014 15:12:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Towarzystwo Śpiewacze "Lira" - występ na dożynkach 2014
03.09.2014 14:57:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Najsilniejsza wieś" - dożynki 2014
03.09.2014 14:42:49 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Fotoreportaże został przeniesiony artykuł Uroczystości dożynkowe 2014
03.09.2014 14:42:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetargi
03.09.2014 14:40:06 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Fotoreportaże został przeniesiony artykuł "Najsilniejsza wieś" - dożynki 2014
03.09.2014 13:12:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Najsilniejsza wieś" - dożynki 2014
03.09.2014 13:08:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Najsilniejsza wieś" - dożynki 2014
03.09.2014 12:59:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł "Najsilniejsza wieś" - dożynki 2014
03.09.2014 12:21:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uroczystości dożynkowe 2014
03.09.2014 11:58:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uroczystości dożynkowe 2014
02.09.2014 15:14:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2014 bieg uliczny
02.09.2014 15:05:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2014 bieg uliczny
02.09.2014 14:43:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2014 bieg uliczny
02.09.2014 14:43:14 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2014 bieg uliczny
02.09.2014 14:29:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dożynki 2014 bieg uliczny
02.09.2014 13:12:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Składy obwodowych komisji wyborczych
02.09.2014 12:32:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Forum ekonomiczne w Krynicy
01.09.2014 16:44:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załączniki 1 i 2 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 29/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2014 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
01.09.2014 16:43:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele i zestawienia do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 29/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2014 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
01.09.2014 16:42:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opisowa część informacji do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 29/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2014 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.