MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
01.09.2014 15:59:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa za I półrocze 2014 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 29/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2014 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
01.09.2014 15:58:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja GOK za I półrocze 2014 r. do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 29/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2014 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
01.09.2014 15:37:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 29/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2014 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
01.09.2014 11:08:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Narodowe Czytanie
01.09.2014 10:24:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Konkurs na potrawy regionalne - dożynki 2014
01.09.2014 10:18:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Konkurs na potrawy regionalne - dożynki 2014
01.09.2014 10:02:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie dla mieszkańców Prądzewa-Kopaczewa i Retkowa
01.09.2014 10:01:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o sprzedaży drewna
29.08.2014 12:29:49 Robert Wiącek Dodany załącznik SIWZ do artykułu Odnowa miejscowości Ładzyń - zagospodarowanie terenu oraz budowa bieżni sportowej
29.08.2014 12:28:41 Robert Wiącek Dodany załącznik Utwardzenie terenu - przedmiar do artykułu Odnowa miejscowości Ładzyń - zagospodarowanie terenu oraz budowa bieżni sportowej
29.08.2014 12:28:20 Robert Wiącek Dodany załącznik Utwardzenie terenu - projekt do artykułu Odnowa miejscowości Ładzyń - zagospodarowanie terenu oraz budowa bieżni sportowej
29.08.2014 12:27:53 Robert Wiącek Dodany załącznik Utwardzenie terenu przy świetlicy w Ładzyniu do artykułu Odnowa miejscowości Ładzyń - zagospodarowanie terenu oraz budowa bieżni sportowej
29.08.2014 12:26:07 Robert Wiącek Dodany załącznik Bieżnia sportowa - przedmiar do artykułu Odnowa miejscowości Ładzyń - zagospodarowanie terenu oraz budowa bieżni sportowej
29.08.2014 12:25:31 Robert Wiącek Dodany załącznik Bieżnia sportowa - projekt do artykułu Odnowa miejscowości Ładzyń - zagospodarowanie terenu oraz budowa bieżni sportowej
29.08.2014 12:22:35 Robert Wiącek Dodany załącznik Budowa bieżni sportowej zespolonej ze skocznią w Ładzyniu do artykułu Odnowa miejscowości Ładzyń - zagospodarowanie terenu oraz budowa bieżni sportowej
29.08.2014 12:17:11 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Odnowa miejscowości Ładzyń - zagospodarowanie terenu oraz budowa bieżni sportowej
28.08.2014 16:21:51 Robert Wiącek Dodany załącznik Liczba ludności w poszczególnych gminach z terenu działania Komisarza Wyborczego w Siedlcach wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. do artykułu Liczba ludności w poszczególnych gminach z terenu działania Komisarza Wyborczego w Siedlcach wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.
28.08.2014 16:21:39 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Liczba ludności w poszczególnych gminach z terenu działania Komisarza Wyborczego w Siedlcach wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.
28.08.2014 16:20:13 Robert Wiącek Dodany załącznik Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych (miejskich, gminnych, powiatowych) komisji wyborczych do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych (miejskich, gminnych, powiatowych) komisji wyborczych
28.08.2014 16:19:34 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych (miejskich, gminnych, powiatowych) komisji wyborczych
28.08.2014 16:17:30 Robert Wiącek Dodany załącznik KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014 r. do artykułu Tworzenie komitetów wyborczych
28.08.2014 16:16:51 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Tworzenie komitetów wyborczych
22.08.2014 15:42:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Prace przy zagospodarowaniu otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
22.08.2014 14:43:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Konkurs na potrawy regionalne - dożynki 2014
22.08.2014 14:20:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konkurs na potrawy regionalne - dożynki 2014
22.08.2014 14:01:52 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Fotoreportaże został przeniesiony artykuł Wyniki konkursu na wieńce dożynkowe
22.08.2014 13:58:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wyniki konkursu na wieńce dożynkowe
22.08.2014 13:57:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wyniki konkursu na wieńce dożynkowe
22.08.2014 11:42:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wyniki konkursu na wieńce dożynkowe
22.08.2014 11:27:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wyniki konkursu na wieńce dożynkowe
22.08.2014 11:01:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wyniki konkursu na wieńce dożynkowe
20.08.2014 13:33:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o spisie wyborców
20.08.2014 13:05:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5.08.2014 r. w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego
20.08.2014 12:56:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
20.08.2014 12:55:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
20.08.2014 12:55:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
20.08.2014 12:54:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
20.08.2014 12:53:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKALNEGO
20.08.2014 12:52:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKALNEGO
20.08.2014 12:51:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKALNEGO
20.08.2014 12:48:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu UBIEGANIE SIĘ O WYNAJM LOKALU SOCJALNEGO, ZAMIENNEGO, MIESZKALNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY STANISŁAWÓW
20.08.2014 12:47:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu UBIEGANIE SIĘ O WYNAJM LOKALU SOCJALNEGO, ZAMIENNEGO, MIESZKALNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY STANISŁAWÓW
20.08.2014 12:47:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UBIEGANIE SIĘ O WYNAJM LOKALU SOCJALNEGO, ZAMIENNEGO, MIESZKALNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY STANISŁAWÓW
20.08.2014 12:31:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
20.08.2014 12:31:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
20.08.2014 12:28:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Procedura i wzór wniosku (na końcu) do artykułu UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
20.08.2014 12:27:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
20.08.2014 11:57:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXII/122/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg gminnych i wewnętrznych położonych na działkach stanowiących własność Gminy Stanisławów.
20.08.2014 11:39:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Marty Kowalczyk - nauczycielki Zespołu Szkolnego w Stanisławowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
20.08.2014 11:19:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014