MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
20.08.2014 11:19:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
20.08.2014 11:13:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
20.08.2014 11:12:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
20.08.2014 11:07:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
20.08.2014 11:06:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
20.08.2014 08:31:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł JUBILEUSZOWA GALA TANG SOO DO GRAND CHAMPION SEMI CONTACT O PUCHAR WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW 10 LECIE KLUBU W STANISŁAWOWIE TURNIEJ MŁODYCH MISTRZÓW TANG SOO DO „STANISŁAWÓW RONIN CUP” Semi-Contact, Formy Tradycyjne, Mini-Kumdo 27 09 2014 Stanisławów
19.08.2014 10:59:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wybory
19.08.2014 10:49:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Składy obwodowych komisji wyborczych
19.08.2014 10:47:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.
19.08.2014 10:42:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu pracy komisji przetargowej"
19.08.2014 10:41:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu pracy komisji przetargowej"
19.08.2014 10:25:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie: "Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych".
19.08.2014 10:24:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie: "Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych".
19.08.2014 08:48:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu "Mazowiecki zawodowiec" program dla młodych bezrobotnych
19.08.2014 08:47:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł "Mazowiecki zawodowiec" program dla młodych bezrobotnych
12.08.2014 15:07:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
12.08.2014 15:06:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 23 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
12.08.2014 15:05:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 22 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
12.08.2014 15:04:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 21 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
12.08.2014 15:03:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 19 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
12.08.2014 15:03:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
12.08.2014 15:02:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
12.08.2014 15:02:01 Robert Wiącek Dodany załącznik Wniosek, deklaracja i oświadczenie do artykułu Dodatek mieszkalny
12.08.2014 15:01:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
12.08.2014 15:01:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 6 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
12.08.2014 15:00:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
12.08.2014 15:00:22 Robert Wiącek Edytowano artykuł Dodatek mieszkalny
12.08.2014 14:59:12 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Dodatek mieszkalny
12.08.2014 14:58:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
12.08.2014 14:58:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
12.08.2014 14:57:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
12.08.2014 14:57:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
12.08.2014 13:18:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie terminu i miejsca składania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
12.08.2014 11:55:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.18.2014 budowa zjazdu z drogi krajowej nr 50 do budowanej stacji energetycznej
12.08.2014 11:50:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.15.2014
12.08.2014 11:48:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.11.2014 gazociąg średniego ciśnienia
12.08.2014 11:41:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.14.2014 linia elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego w Stanisławowie
12.08.2014 11:38:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.16.2014 przebudowa drogi powiatowej Stanisławów Mlęcin Kamionka
12.08.2014 11:12:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór zgloszenia kandydatów do komisji do artykułu Wzór Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
12.08.2014 11:11:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wzór Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
12.08.2014 11:09:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Akt pełnomocnictwa do głosowania do artykułu AKT PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
12.08.2014 11:07:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł AKT PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
12.08.2014 10:00:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz obwodów wyborczych
12.08.2014 09:45:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz słupów i tablic ogłoszeniowych udostępnionych komitetom wyborczym do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Stanisławów w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014r.
12.08.2014 08:19:28 Robert Wiącek Dodany załącznik Wniosek i deklaracja do artykułu Zasady ubiegania się o lokal socjalny
12.08.2014 08:14:31 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zasady ubiegania się o lokal socjalny
12.08.2014 08:12:53 Robert Wiącek Edytowano artykuł Zasady ubiegania się o lokal socjalny do 2014
12.08.2014 07:58:22 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o sprzedaży drewna
11.08.2014 12:08:09 Robert Wiącek Edytowano artykuł Rejestry, ewidencje, archiwa
05.08.2014 15:37:38 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Ograniczenie używania wody z wodociągu publicznego