MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
31.07.2014 15:06:19 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Tablica informacyjna
24.07.2014 14:18:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – program stypendialny „Równe szanse”
24.07.2014 13:05:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 24/14 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób – program stypendialny w 2014 roku w gminie Stanisławów
23.07.2014 15:53:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie dla mieszkańców Prądzewa-Kopaczewa i Retkowa
23.07.2014 12:55:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 22 lipca 2014 r. o siedzibie i dyżurach pełnionych przez Komisję
23.07.2014 12:38:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 26 czerwca 2014r.
23.07.2014 12:35:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyborach uzupełniających w dniu 7 września 2014 r.
22.07.2014 10:01:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o wydanie karty do artykułu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
22.07.2014 10:00:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
21.07.2014 14:11:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 22/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w gminie Stanisławów – program stypendialny.
21.07.2014 11:16:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rządza gm. Stanisławów
18.07.2014 09:31:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Deklaracja podatku od nieruchomości do artykułu Podatek od nieruchomości
18.07.2014 09:31:10 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Deklaracja na podatek od nieruchomości z artykułu Podatek od nieruchomości
18.07.2014 09:29:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Deklaracja na podatek leśny do artykułu Podatek leśny
18.07.2014 09:28:44 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Deklaracja na podatek leśny z artykułu Podatek leśny
18.07.2014 09:23:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Deklaracja na podatek od nieruchomości do artykułu Podatek od nieruchomości
18.07.2014 09:22:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Inormacja w sprawie podatku od nieruchomości do artykułu Podatek od nieruchomości
18.07.2014 09:22:03 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI z artykułu Podatek od nieruchomości
18.07.2014 09:21:57 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI z artykułu Podatek od nieruchomości
18.07.2014 09:21:37 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO z artykułu Podatek rolny
18.07.2014 09:20:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja w sprawie podatku rolnego do artykułu Podatek rolny
18.07.2014 09:18:56 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY z artykułu Podatek leśny
18.07.2014 09:18:49 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO z artykułu Podatek leśny
18.07.2014 09:18:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Deklaracja na podatek leśny do artykułu Podatek leśny
18.07.2014 09:18:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego do artykułu Podatek leśny
18.07.2014 09:16:59 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Informacja w sprawie podatku rolnego z artykułu Podatek rolny
18.07.2014 09:16:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja w sprawie podatku rolnego do artykułu Podatek rolny
18.07.2014 09:15:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja w sprawie podatku leśniego do artykułu Podatek leśny
18.07.2014 09:14:31 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego z artykułu Podatek leśny
18.07.2014 09:14:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja w sprawie podatku od nieruchomości do artykułu Podatek od nieruchomości
18.07.2014 09:11:13 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Informacja w sprawie podatku od nieruchomości z artykułu Podatek od nieruchomości
16.07.2014 15:14:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w m. Ładzyń do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/149/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ładzyń
16.07.2014 15:12:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/148/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów
15.07.2014 10:24:41 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Pomoc pieniężna dla kombatantów z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:23:53 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Informacja o czasie pracy Urzędu Gminy Stanisławów w okresie świąteczno-noworocznym z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:23:21 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Informacja o wymianie wodomierzy z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:22:38 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Życzenia świąteczne i noworoczne z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:19:40 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Zebranie wiejskie w Stanisławowie z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:18:53 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:18:22 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Posiedzenia komisji rady gminy z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:17:30 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Zostań instruktorem rekreacji ruchowej z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:16:56 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE STANISŁAWÓW NA ROK 2013 z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:16:25 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, z kategorii Tablica ogł
15.07.2014 10:16:08 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł „Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o
15.07.2014 10:15:48 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Program dożynek 2013 Gminno-Parafialnych Stanisławów 18.08.2013 r. z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:10:00 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Dni powiatu mińskiego z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:09:10 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Obchody 490-lecia Stanisławowa z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:08:27 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Święto Halinowa z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:07:37 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:07:12 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Zawiadomienie z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z kategorii Tablica ogłoszeń