MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
15.07.2014 10:06:37 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł XXXIII sesja Rady Gminy Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:06:12 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:05:32 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Gmina Stanisławów przystąpiła do pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:05:09 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wnioski do budżetu na 2010 r. sołectwa Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:04:42 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Zebranie wiejskie w Stanisławowie z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:04:21 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Informujemy, że Zarząd Powiatu Mińskiego ogłosił konsultacje dotyczące projektu "Programu współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku". z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:03:38 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Sprawozdanie z badań wody z dnia 28 sierpnia 2009 r. z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:03:19 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Sprawozdanie z badań wody z dnia 9 czerwca 2009 r. z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:02:59 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Sprawozdanie z badań wody z dnia 3 kwietnia 2009 r. z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:02:38 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 10:01:57 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:54:33 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł "Dotacje Unii Europejskiej dostępne dla przedsiębiorców z miejscowości do 5 tys. mieszkańców" z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:54:05 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wykaz uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu gminnego z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:52:20 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Regionalny konkurs grantowy "Równać szanse" z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:51:55 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł XXVII sesja Rady Gminy Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:51:00 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA OPRÓŻNIANIE SZAMB I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:50:43 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:50:23 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wynajem Ośrodków Zdrowia z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:49:37 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wykaz nieruchomości do oddania w najem z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:49:03 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Półkolonie w Stanisławowie z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:48:43 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Ogłoszenie dla właścicieli budynków pokrytych eternitem z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:47:44 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wieniec dożynkowy z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:46:55 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Zebranie wiejskie w Stanisławowie 21.06.09 godz. 12.15 w gimnazjum z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:46:31 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:45:36 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Posiedzenia komisji rady gminy z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:45:08 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł I Targi Szkół Wyższych w Mińsku Mazowieckim z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:44:44 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Utrudnienia w ruchu drogowym w Stanisławowie z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:43:49 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Życzenia świąteczne z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:43:24 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Dni Otwarte w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:42:58 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Terminy odbioru śmieci z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:42:38 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Ogłoszenie dla właścicieli budynków pokrytych eternitem z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:41:10 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Dyrektor Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie zatrudni woźnego-konserwatora. Listy motywacyjne należy składać do 4 października 2013 r. w sekretariacie szkoły. z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:40:38 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:40:20 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rządza gm. Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:37:46 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Dożynki 2013 wyniki konkursów z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:36:58 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Urzędowanie 31 października krócej z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:36:27 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Sprzedaż drewna z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:36:01 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:35:18 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Terminy posiedzeń komisji rady gminy przed XXXII sesją z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:33:42 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Życzenia z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:33:00 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2014 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:32:32 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - konkurs KRUS z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:32:11 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania Narkomanii na rok
15.07.2014 09:31:51 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wymiana wodomierzy z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:31:25 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł XXXV sesja Rady Gminy Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:30:56 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:30:44 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Szkolenie PROW z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:25:36 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł „Noc Świętojańska” nad zalewem Karczunek w Kałuszynie z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:25:19 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
15.07.2014 09:23:55 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Jarmark Okuniewski z kategorii Tablica ogłoszeń