MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
15.07.2014 08:26:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.17.2014 budowa linii średniego napięcia, stacji transformatorowej i linii niskiego napięcia w Stanisławowie
10.07.2014 15:40:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności na pozwolenie na budowę linii 400 kV Miłosna - Ujrzanów do artykułu Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę linii 400kV Miłosna - Ujrzanów
10.07.2014 15:31:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 6733.8.2014 linia elektroenergetyczna kablowa w m. Goździówka
10.07.2014 15:26:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz stanowisk pracy
08.07.2014 10:03:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie do artykułu Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2013
07.07.2014 13:07:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę linii 400kV Miłosna - Ujrzanów
07.07.2014 12:56:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rejestry, ewidencje, archiwa
07.07.2014 12:45:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie
07.07.2014 12:32:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Karta zgłoszenia - kiermasz do artykułu Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie
07.07.2014 12:31:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Kiermasz produktów regionalnych - regulamin do artykułu Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie
07.07.2014 12:20:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Karta zgłoszenia - potrawa regionalna do artykułu Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie
07.07.2014 12:19:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Potrawa regionalna - regulamin konkursu do artykułu Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie
07.07.2014 12:18:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Karta zgłoszeniowa - gościniec z podróży do artykułu Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie
07.07.2014 12:16:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Gościniec z podróży - regulamin konkursu do artykułu Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie
07.07.2014 12:13:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie
04.07.2014 15:17:21 Robert Wiącek Edytowano artykuł Dostawa i montaż stolarki w budynku remizy dla OSP w Pustelniku
04.07.2014 14:17:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w m. Ładzyń
04.07.2014 14:13:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXXV/2014 z XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2014r.
04.07.2014 14:01:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w m. Ładzyń
04.07.2014 13:57:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w m. Ładzyń
04.07.2014 13:42:31 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
04.07.2014 13:30:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyborach uzupełniających w dniu 7 września 2014 r.
04.07.2014 13:30:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyborach uzupełniających w dniu 7 września 2014 r.
04.07.2014 12:05:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przepisy dotyczące meldowania do artykułu Meldowanie się łatwe jak nigdy dotąd!
04.07.2014 10:44:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu stałego do artykułu Meldowanie się łatwe jak nigdy dotąd!
04.07.2014 10:43:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz wniosku o dowód osobisty do artykułu Meldowanie się łatwe jak nigdy dotąd!
04.07.2014 10:42:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Meldowanie się łatwe jak nigdy dotąd!
02.07.2014 15:52:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
02.07.2014 13:18:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 21/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie
02.07.2014 13:16:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Stanisławów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – program stypendialny „Równe szanse”
02.07.2014 09:41:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Rejestr działalności regulowanej do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
02.07.2014 09:40:09 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Rejestr działalności regulowanej z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
01.07.2014 13:11:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo w sprawie budynku Ośrodka Zdrowia do artykułu Protokół Nr XXXV/2014 z XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2014r.
01.07.2014 13:10:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podanie stowarzyszenia "Nasza Wólka" do artykułu Protokół Nr XXXV/2014 z XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2014r.
01.07.2014 13:06:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podanie o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy do artykułu Protokół Nr XXXV/2014 z XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2014r.
01.07.2014 13:05:58 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Podanie o zmiane planu zagospodarowania przestrzennego gminy z artykułu Protokół Nr XXXV/2014 z XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2014r.
01.07.2014 13:05:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podanie o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy do artykułu Protokół Nr XXXV/2014 z XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2014r.
01.07.2014 13:00:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podanie o zmiane planu zagospodarowania przestrzennego gminy do artykułu Protokół Nr XXXV/2014 z XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2014r.
01.07.2014 12:35:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik nr 4 do artykułu Protokół Nr XXXV/2014 z XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2014r.
01.07.2014 12:01:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Działka pod parking do artykułu Protokół Nr XXXV/2014 z XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2014r.
01.07.2014 11:58:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarczej do artykułu Protokół Nr XXXV/2014 z XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2014r.
01.07.2014 11:53:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawizdanie z pracy komisji między sesjami do artykułu Protokół Nr XXXV/2014 z XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2014r.
01.07.2014 11:51:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obecni na sesji do artykułu Protokół Nr XXXV/2014 z XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2014r.
01.07.2014 10:54:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXV/2014 z XXXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 maja 2014r.
30.06.2014 16:34:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.16.2014 przebudowa drogi powiatowej Stanisławów Mlęcin Kamionka
30.06.2014 16:12:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVI/204/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie planowanej na terenie Gminy Zielonka, w sąsiedztwie miejscowości Łęka i Pustelnik, lokalizacji Zakładu Unieszko UCHWAŁA NR XXXVI/204/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie planowanej na terenie Gminy Zielonka, w sąsiedztwie miejscowości Łęka i Pustelnik, lokalizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Ekolina".
30.06.2014 16:11:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVI/204/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie planowanej na terenie Gminy Zielonka, w sąsiedztwie miejscowości Łęka i Pustelnik, lokalizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Ekolina".
30.06.2014 16:10:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVI/203/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXV/192/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowani UCHWAŁA NR XXXVI/203/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXV/192/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
30.06.2014 16:10:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVI/203/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXV/192/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
30.06.2014 16:09:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVI/202/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/193/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania UCHWAŁA NR XXXVI/202/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/193/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stanisławów na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.