MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
30.06.2014 16:08:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVI/202/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/193/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stanisławów na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.
30.06.2014 15:55:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVI/201/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XXXVI/201/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
30.06.2014 15:54:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVI/201/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów
30.06.2014 15:53:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA Nr XXXVI/200/2014 RADY GMINY Stanisławów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Stanisławów do zawarcia porozumienia partnerskiego z Wojewódzkim Mazowieckim Liderem Projektu „Wyrów UCHWAŁA Nr XXXVI/200/2014 RADY GMINY Stanisławów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Stanisławów do zawarcia porozumienia partnerskiego z Wojewódzkim Mazowieckim Liderem Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
30.06.2014 15:52:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXXVI/200/2014 RADY GMINY Stanisławów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Stanisławów do zawarcia porozumienia partnerskiego z Wojewódzkim Mazowieckim Liderem Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
30.06.2014 15:44:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVI/198/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014. do artykułu UCHWAŁA NR XXXVI/198/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
30.06.2014 15:44:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVI/198/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
30.06.2014 15:40:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA Nr XXXVI/197/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów” do artykułu UCHWAŁA Nr XXXVI/197/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów”
30.06.2014 15:40:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXXVI/197/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów”
30.06.2014 15:37:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVI/196/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013r. do artykułu UCHWAŁA NR XXXVI/196/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013r.
30.06.2014 15:37:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVI/196/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013r.
30.06.2014 15:35:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVI/195/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. do artykułu UCHWAŁA NR XXXVI/195/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
30.06.2014 15:34:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVI/195/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
30.06.2014 14:54:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o osiągniętych przez Gminę Stanisławów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
26.06.2014 15:46:42 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.15.2014
26.06.2014 15:36:28 Robert Wiącek Edytowano artykuł Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ładzyń gmina Stanisławów
25.06.2014 15:26:59 Robert Wiącek Edytowano artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
24.06.2014 09:23:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wieloletnia prognoza finansowa do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
23.06.2014 18:01:41 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Remont nawierzchni bitumicznej ul. Senatorskiej i Wołomińskiej w Stanisławowie
23.06.2014 17:25:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
23.06.2014 16:07:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Mirosławy Janiny Rek dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu za rok 2013
23.06.2014 16:06:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Mirosławy Janiny Rek dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu za rok 2013
23.06.2014 15:12:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Moniki Krupy za rok 2013
23.06.2014 15:11:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Moniki Krupy za rok 2013
23.06.2014 14:26:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Karoliny Katarzyny Hendzel za rok 2013
23.06.2014 14:24:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Karoliny Katarzyny Hendzel za rok 2013
23.06.2014 14:10:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów dodatkowych za rok 2013 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
23.06.2014 14:09:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów dodatkowych za rok 2012 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
23.06.2014 14:08:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie Rb-27S za pierwszy kwartał 2014 r. do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
23.06.2014 14:07:50 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Sprawozdanie roczne Rb 27S za I kwartał 2014 r. z artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
23.06.2014 14:07:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie Rb 28S za I kwartał 2014 r. do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
23.06.2014 14:06:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie roczne Rb 27S za I kwartał 2014 r. do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
23.06.2014 14:02:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie roczne Rb 28S za rok 2012 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
23.06.2014 14:02:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie roczne Rb 27S za rok 2012 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
23.06.2014 14:01:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie roczne Rb 28S za rok 2013 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
23.06.2014 14:00:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie roczne Rb 27S za rok 2013 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
23.06.2014 13:50:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia RIO o uchwale w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium za rok 2013 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
23.06.2014 13:27:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr Wa.240.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stanisławów za 2013 rok.
23.06.2014 13:26:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Wa.240.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stanisławów za 2013 rok.
23.06.2014 11:11:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Anny Piechoskiej za rok 2013
23.06.2014 11:10:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Anny Piechoskiej za rok 2013
20.06.2014 15:04:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Marty Rogali za rok 2013
20.06.2014 15:03:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Marty Rogali za rok 2013
20.06.2014 14:48:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Wandy Zdanowicz za rok 2013
20.06.2014 14:48:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wandy Zdanowicz za rok 2013
20.06.2014 14:35:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Dariusza Kowalczyka za rok 2013
20.06.2014 14:35:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Dariusza Kowalczyka za rok 2013
20.06.2014 14:13:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Beaty Budzyńskiej-Kupidury za rok 2010
20.06.2014 14:12:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka za rok 2013
20.06.2014 14:11:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Czesława Mazka za rok 2013