MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
20.06.2014 14:04:02 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Złożone w 2014 r. został przeniesiony artykuł Oświadczenie majątkowe Lidii Marczak dyrektora Zespołu Szkół w Pustelniku za rok 2013
20.06.2014 14:02:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Lidii Marczak dyrektora Zespołu Szkół w Pustelniku za rok 2013
20.06.2014 14:01:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Lidii Marczak dyrektora Zespołu Szkół w Pustelniku za rok 2013
20.06.2014 13:01:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Janusza Wieczorka dyrektora Samorządowego Zespołu Oświatowo - wychowawczego w Stanisławowie za rok 2013
20.06.2014 13:00:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Janusza Wieczorka dyrektora Samorządowego Zespołu Oświatowo - wychowawczego w Stanisławowie za rok 2013
20.06.2014 12:44:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Jana Lesia dyrektora Gimnazjum w Stanisławowie za rok 2013
20.06.2014 12:43:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Jana Lesia dyrektora Gimnazjum w Stanisławowie za rok 2013
20.06.2014 11:56:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Hanny Małgorzaty Pietrzyk za rok 2013
20.06.2014 11:55:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Agnieszki Wieczorek za rok 2013
20.06.2014 11:55:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Agnieszki Wieczorek za rok 2013
20.06.2014 11:14:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2013
20.06.2014 11:13:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Czesławy Kaim za rok 2013
20.06.2014 10:54:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Hanny Małgorzaty Pietrzyk za rok 2013
20.06.2014 10:53:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Hanny Małgorzaty Pietrzyk za rok 2013
20.06.2014 10:40:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Grażyny Zagórskiej za rok 2013
20.06.2014 10:39:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Grażyny Zagórskiej za rok 2013
18.06.2014 15:48:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zapytania wraz z odpowiedziami do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
18.06.2014 14:47:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
18.06.2014 13:58:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
18.06.2014 13:51:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawwania w tych sprawach decyzji.
18.06.2014 09:45:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dostawa materiałów elektrycznych do budowy OSP w Pustelniku
18.06.2014 09:32:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za rok 2013
18.06.2014 09:22:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za rok 2013
18.06.2014 09:21:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za rok 2013
18.06.2014 09:10:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Wandy Marianny Zdanowicz dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie za rok 2013
18.06.2014 09:09:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wandy Marianny Zdanowicz dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie za rok 2013
18.06.2014 09:07:31 Tomasz Zdanowicz Z kategorii 2014 r. do kategorii Złożone w 2014 r. został przeniesiony artykuł Oświadczenie majątkowe Sebastiana Grzegorza Zdanowicza na początek pełnienia funkcji dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
18.06.2014 08:59:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Sebastiana Grzegorza Zdanowicza na początek pełnienia funkcji dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
18.06.2014 08:57:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Sebastiana Grzegorza Zdanowicza na początek pełnienia funkcji dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
18.06.2014 08:52:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy
17.06.2014 08:48:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dostawa i montaż stolarki w budynku remizy dla OSP w Pustelniku
16.06.2014 13:58:46 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zmiana cen za wodę i ścieki
13.06.2014 15:24:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zadania inwestycyjne w roku 2013 do artykułu Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
13.06.2014 15:23:59 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Tabela nr 6 z artykułu Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
13.06.2014 13:46:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Dostawa i montaż stolarki w budynku remizy dla OSP w Pustelniku
13.06.2014 13:46:17 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Przedmiar robót z artykułu Dostawa i montaż stolarki w budynku remizy dla OSP w Pustelniku
13.06.2014 13:46:12 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Przedmiar robót z artykułu Dostawa i montaż stolarki w budynku remizy dla OSP w Pustelniku
13.06.2014 13:41:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
13.06.2014 13:41:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
13.06.2014 13:18:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
13.06.2014 13:02:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
13.06.2014 12:58:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
13.06.2014 12:39:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
13.06.2014 12:38:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i NIP do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
13.06.2014 12:35:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdania RB-N do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
13.06.2014 12:34:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdania Rb-Z do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
13.06.2014 12:33:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdania o nadwyżce i deficycie budżetu do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
13.06.2014 12:31:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
13.06.2014 09:16:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Regulamin organizacyjny urzędu
13.06.2014 08:47:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Dostawa i montaż stolarki w budynku remizy dla OSP w Pustelniku