MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
28.10.2015 10:08:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR X/49/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów. do artykułu UCHWAŁA NR X/49/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów.
28.10.2015 10:07:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/49/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów.
28.10.2015 10:07:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na kadencję 2016-2019 do artykułu UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na kadencję 2016-2019
28.10.2015 10:06:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na kadencję 2016-2019
28.10.2015 10:06:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR X/47/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Stanisław UCHWAŁA NR X/47/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania
28.10.2015 10:05:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/47/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania
27.10.2015 16:06:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
27.10.2015 16:03:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7 - wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
27.10.2015 16:02:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 6 - wykaz osób do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
27.10.2015 16:02:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz robót zał. nr 5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
27.10.2015 16:01:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie ZUS, zał. nr 3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
27.10.2015 16:01:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie zał. nr 2 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
27.10.2015 16:00:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
27.10.2015 16:00:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
27.10.2015 16:00:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
27.10.2015 15:58:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
27.10.2015 15:50:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar przepompownia P3 branża elektryczna do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:50:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar przepompownia P2 branża elektryczna do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:50:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar przepompownia P1 branża elektryczna do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:49:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przyłącza w pasie drogowym Prądzewo - Kopaczewo do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:48:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wyliczenia sieci Prądzewo-Kopaczewo do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:46:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podłączenia do posesji Prądzewo-Kopaczewo do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:43:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:41:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Prądzewo - Kopaczewo przedmiar do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:40:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Retków - przyłącza w zakresie pasa drogowego do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:39:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Retków - parametry techniczne przyłącz do zabudowy do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:38:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obliczenia do przedmiaru robót sieci do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:37:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Branża sanitarna przedmiar Retków do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:36:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Decyzja administracyjna - przejście rzeki Dorzucha do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:35:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Decyzja administracyjna - kanalizacja do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:34:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna przepompownia P3 branża elektryczna do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:33:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna przepompownia P2 branża elektryczna do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:33:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna przepompownia P1 branża elektryczna do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:32:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża sanitarna do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:30:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Branża elaktryczna zasilanie rezerwowe przepompowni P3 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:30:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Branża elaktryczna zasilanie rezerwowe przepompowni P2 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:29:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Branża elaktryczna zasilanie rezerwowe przepompowni P1 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:27:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Branża elektryczna, Projekt, załącznik 10 dokumenty przepompowni P3 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:24:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Branża elektryczna, Projekt, załącznik 10 dokumenty przepompowni P2 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:23:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Branża elektryczna, Projekt, załącznik 10 dokumenty przepompowni P1ł do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:19:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załączniki fprmalno-prawne nr 1-10 do porjektu branży sanitarnej do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:16:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik formalno prawny nr 12 do projektu branży sanitarnej do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:12:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część załącznika formalno prawnego nr 13 do projektu branży sanitarnej do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:11:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część załącznika formalno prawnego nr 13 do projektu branży sanitarnej do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:10:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część załącznika formalno prawnego nr 13 do projektu branży sanitarnej do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:09:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część załącznika formalno prawnego nr 13 do projektu branży sanitarnej do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:08:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część załącznika formalno prawnego nr 11 do projektu branży sanitarnej do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:07:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część załącznika formalno prawnego nr 11 do projektu branży sanitarnej do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:06:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część załącznika formalno prawnego nr 11 do projektu branży sanitarnej do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 15:06:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część załącznika formalno prawnego nr 11 do projektu branży sanitarnej do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów