MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
13.06.2014 08:47:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Dostawa i montaż stolarki w budynku remizy dla OSP w Pustelniku
13.06.2014 08:32:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Dostawa i montaż stolarki w budynku remizy dla OSP w Pustelniku
13.06.2014 08:31:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Dostawa i montaż stolarki w budynku remizy dla OSP w Pustelniku
13.06.2014 08:31:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Dostawa i montaż stolarki w budynku remizy dla OSP w Pustelniku
13.06.2014 08:31:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Dostawa i montaż stolarki w budynku remizy dla OSP w Pustelniku
13.06.2014 08:25:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dostawa i montaż stolarki w budynku remizy dla OSP w Pustelniku
12.06.2014 15:58:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
12.06.2014 15:56:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
12.06.2014 15:54:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
12.06.2014 15:52:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Absolutorium do artykułu XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów, w dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie
12.06.2014 15:52:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zmiany w WPF do artykułu XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów, w dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie
12.06.2014 15:51:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zmiany w budżecie do artykułu XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów, w dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie
12.06.2014 15:51:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do artykułu XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów, w dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie
12.06.2014 15:42:14 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt uchwały w sprawie stanowiska wobec lokalizacji zakładu utylizacji odpadów "Ekolina" z artykułu XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów, w dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie
12.06.2014 15:37:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opłaty za przedszkole do artykułu XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów, w dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie
12.06.2014 15:37:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie stanowiska wobec lokalizacji zakładu utylizacji odpadów "Ekolina" do artykułu XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów, w dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie
12.06.2014 15:25:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXVI sesja Rady Gminy Stanisławów, w dniu 26 czerwca 2014r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie
12.06.2014 15:22:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
12.06.2014 13:39:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
12.06.2014 13:38:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
12.06.2014 13:19:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia RIO o projekcie budżetu na rok 2014 do artykułu Uchwała Nr Wa.447.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2013 r. dotycząca opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławówprojekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.
12.06.2014 13:18:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Wa.447.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2013 r. dotycząca opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławówprojekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.
12.06.2014 13:16:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwała RIO w Warszawie dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na 2013 rok
12.06.2014 13:14:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała RIO w Warszawie do artykułu Uchwała Nr Wa.93.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty zaciąganego przez Gminę Stanisławów kredytu długoterminowego w wysokości 778.200 zł.
12.06.2014 13:13:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Wa.93.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty zaciąganego przez Gminę Stanisławów kredytu długoterminowego w wysokości 778.200 zł.
12.06.2014 12:48:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXV/194/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Porąb stanowiącej własność gminy do artykułu UCHWAŁA NR XXXV/194/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Porąb stanowiącej własność gminy
12.06.2014 12:47:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXV/194/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Porąb stanowiącej własność gminy
12.06.2014 12:47:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXV/193/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stanisławów na okres od 1 lipca 2014 rok UCHWAŁA NR XXXV/193/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stanisławów na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.
12.06.2014 12:46:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXV/193/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stanisławów na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.
12.06.2014 12:44:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXV/192/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. do artykułu UCHWAŁA NR XXXV/192/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
12.06.2014 12:44:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXV/192/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
12.06.2014 12:43:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXV/191/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014. do artykułu UCHWAŁA NR XXXV/191/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
12.06.2014 12:42:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXV/191/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
12.06.2014 11:03:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opina o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za rok 2013 do artykułu Uchwała Nr Wa.170.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawei opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za rok 2013 przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławów
12.06.2014 11:02:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Wa.170.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawei opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za rok 2013 przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławów
11.06.2014 15:56:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości
11.06.2014 15:53:52 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii 2014 r. został przeniesiony artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.14.2014 linia elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego w Stanisławowie
11.06.2014 09:44:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Oświadczenie majątkowe Wojciecha Witczaka za rok 2013
11.06.2014 09:43:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wojciecha Witczaka za rok 2013
11.06.2014 09:38:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za rok 2013 do artykułu Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kopacza za rok 2013
11.06.2014 09:37:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kopacza za rok 2013
11.06.2014 08:37:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
10.06.2014 15:50:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Ustalenie warunków zabudowy
10.06.2014 15:50:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Ustalenie warunków zabudowy
10.06.2014 15:49:32 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Formularz wniosku z artykułu Ustalenie warunków zabudowy
10.06.2014 15:10:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Półkolonie letnie w Pustelniku
09.06.2014 10:55:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zmiana godzin urzędowania w poniedziałki
06.06.2014 15:08:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ładzyń gmina Stanisławów
06.06.2014 15:07:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opis techniczny... do artykułu Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ładzyń gmina Stanisławów
06.06.2014 15:07:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ładzyń gmina Stanisławów