MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
06.06.2014 15:06:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ładzyń gmina Stanisławów
06.06.2014 15:06:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ładzyń gmina Stanisławów
06.06.2014 15:03:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ładzyń gmina Stanisławów
05.06.2014 15:55:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.14.2014 linia elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego w Stanisławowie
05.06.2014 08:33:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.13.2014 linia elektroenergetyczna 110 kV
05.06.2014 08:28:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.12.2014 linia elektroenergetyczna 110 kV
05.06.2014 08:21:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł RIRiOŚ.6733.7.2014 linie energetyczne ze stacją transformatorową w m. Kolonie Stanisławów
04.06.2014 14:25:55 Robert Wiącek Edytowano artykuł Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo, gm. Stanisławów.
04.06.2014 12:08:53 Robert Wiącek Edytowano artykuł Dostawa materiałów elektrycznych do budowy OSP w Pustelniku
04.06.2014 12:07:52 Robert Wiącek Edytowano artykuł Dostawa materiałów elektrycznych do budowy OSP w Pustelniku
03.06.2014 10:33:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zapytania wraz z odpowiedziami do artykułu Dostawa materiałów elektrycznych do budowy OSP w Pustelniku
03.06.2014 09:25:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
30.05.2014 16:10:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Remont nawierzchni bitumicznej ul. Senatorskiej i Wołomińskiej w Stanisławowie
30.05.2014 16:09:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Remont nawierzchni bitumicznej ul. Senatorskiej i Wołomińskiej w Stanisławowie
30.05.2014 16:09:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Remont nawierzchni bitumicznej ul. Senatorskiej i Wołomińskiej w Stanisławowie
30.05.2014 16:09:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Szczegółowa specyfikacja techniczna do artykułu Remont nawierzchni bitumicznej ul. Senatorskiej i Wołomińskiej w Stanisławowie
30.05.2014 16:04:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dokumentacja techniczna i kosztorys ofertowy do artykułu Remont nawierzchni bitumicznej ul. Senatorskiej i Wołomińskiej w Stanisławowie
30.05.2014 16:03:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Remont nawierzchni bitumicznej ul. Senatorskiej i Wołomińskiej w Stanisławowie
30.05.2014 10:10:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Dostawa materiałów elektrycznych do budowy OSP w Pustelniku
30.05.2014 10:10:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Dostawa materiałów elektrycznych do budowy OSP w Pustelniku
30.05.2014 10:09:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Dostawa materiałów elektrycznych do budowy OSP w Pustelniku
30.05.2014 10:09:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Dostawa materiałów elektrycznych do budowy OSP w Pustelniku
30.05.2014 10:08:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Kosztorys ślepy do artykułu Dostawa materiałów elektrycznych do budowy OSP w Pustelniku
30.05.2014 10:06:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dostawa materiałów elektrycznych do budowy OSP w Pustelniku
28.05.2014 09:35:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.10.2014 sieć napowietrzna oświetlenia ulicznego w m. Kolonie Stanisławów
28.05.2014 09:17:06 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Mińskie targi pracy z kategorii Tablica ogłoszeń
27.05.2014 12:18:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę linii 400kV Miłosna - Ujrzanów
27.05.2014 10:04:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę linii 400kV Miłosna - Ujrzanów
27.05.2014 10:00:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.11.2014 gazociąg średniego ciśnienia
26.05.2014 10:26:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wyniki wyborów w gminie Stanisławów
26.05.2014 10:22:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wyniki wyborów w gminie Stanisławów
22.05.2014 15:12:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uwag wniesionych do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szymankowszczyzna, gmina Stanisławów
22.05.2014 14:26:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz osób i instytucji, którym udzielono pomocy publicznej do artykułu Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia - informacja za rok 2013
22.05.2014 14:25:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia - informacja za rok 2013
22.05.2014 12:17:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
21.05.2014 15:18:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany taryfy za wodę do artykułu XXXV sesja Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 28 maja 2014r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie
21.05.2014 15:17:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości na sprzedaż do artykułu XXXV sesja Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 28 maja 2014r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie
21.05.2014 15:17:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie do artykułu XXXV sesja Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 28 maja 2014r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie
21.05.2014 15:16:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki do artykułu XXXV sesja Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 28 maja 2014r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie
21.05.2014 15:08:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXV sesja Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 28 maja 2014r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie
21.05.2014 15:06:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
21.05.2014 14:35:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie.
20.05.2014 15:35:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa stacji elektroenergetycznej 110/400kV na terenie gminy Stanisławów obręb Stanisławów
20.05.2014 14:25:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie.
20.05.2014 14:16:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Składy obwodowych komisji wyborczych
19.05.2014 17:11:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo, gm. Stanisławów.
19.05.2014 16:56:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ w formacie odt do artykułu Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo, gm. Stanisławów.
19.05.2014 16:55:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik SIWZ w formacie docx do artykułu Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo, gm. Stanisławów.
19.05.2014 16:54:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo, gm. Stanisławów.
19.05.2014 14:56:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości