MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
19.05.2014 14:54:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości
16.05.2014 10:39:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo, gm. Stanisławów.
15.05.2014 14:01:37 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Sprzedaż drewna (topole) z kategorii Sprzedaż
14.05.2014 14:25:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów"
14.05.2014 11:16:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo, gm. Stanisławów.
14.05.2014 11:16:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa Retków i Prądzewo-Kopaczewo do artykułu Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo, gm. Stanisławów.
14.05.2014 11:04:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo, gm. Stanisławów.
14.05.2014 10:23:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie.
13.05.2014 15:11:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Informacja dotycząca udostępnienia spisu wyborców
13.05.2014 09:04:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 6733.9.2014 dom pomocy społecznej w m. Wólka Wybraniecka
12.05.2014 16:12:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
12.05.2014 15:49:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
09.05.2014 15:30:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Rzuty i elewacje do artykułu Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie.
09.05.2014 14:55:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opis techniczny istniejącego budynku do artykułu Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie.
09.05.2014 14:54:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie.
09.05.2014 14:44:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie.
08.05.2014 12:54:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rządza gm. Stanisławów
08.05.2014 12:53:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Choiny
07.05.2014 09:47:20 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Debata o bezpieczeństwie z kategorii Tablica ogłoszeń
07.05.2014 09:47:04 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
07.05.2014 09:46:26 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Przetarg na wyposażenie kotłowni gazowej po specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym w Mińsku Maz. z kategorii Tablica ogłoszeń
07.05.2014 09:46:03 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej z kategorii Tablica ogłoszeń
07.05.2014 09:41:52 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej z kategorii Tablica ogłoszeń
07.05.2014 09:28:49 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Uwaga! Wyłączenie wody z kategorii Tablica ogłoszeń
07.05.2014 09:28:39 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Połączone posiedzenie komisji rady gminy z kategorii Tablica ogłoszeń
07.05.2014 09:28:29 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł W jakich godzinach Urząd Gminy w Stanisławowie powinien być czynny w poniedziałki? z kategorii Tablica ogłoszeń
07.05.2014 09:28:15 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Mammobus w Stanisławowie z kategorii Tablica ogłoszeń
07.05.2014 09:28:04 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł W dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2014 r. Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim będzie pracował w wydłużonych godzinach pracy z kategorii Tablica ogłoszeń
06.05.2014 13:05:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 6733.8.2014 linia elektroenergetyczna kablowa w m. Goździówka
06.05.2014 11:36:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
06.05.2014 11:34:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
06.05.2014 10:11:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o miejscach do umieszczania ogłoszeń i plakatów
06.05.2014 10:09:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja dotycząca udostępnienia spisu wyborców
05.05.2014 17:42:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz wniosku do artykułu WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
05.05.2014 17:41:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz wniosku do artykułu WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
05.05.2014 17:41:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz wniosku do artykułu WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
05.05.2014 17:40:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz wniosku do artykułu WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
05.05.2014 17:37:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz wniosku do artykułu WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
05.05.2014 17:37:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
05.05.2014 17:33:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Składy komisji wyborczych
05.05.2014 17:29:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.w
05.05.2014 17:28:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.w
05.05.2014 17:24:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podział gminy na obwody głosowania do artykułu Podział gminy Stanisławów na obwody głosowania
05.05.2014 17:23:28 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów z artykułu Podział gminy Stanisławów na obwody głosowania
05.05.2014 14:33:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów do artykułu Podział gminy Stanisławów na obwody głosowania
05.05.2014 10:38:28 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Święto Miasta i Gminy Halinów z kategorii
30.04.2014 14:44:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
30.04.2014 08:04:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
30.04.2014 08:02:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24.04.2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów
30.04.2014 07:57:51 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29.04.2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów z kategorii