MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
29.04.2014 15:14:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
29.04.2014 11:13:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu stałego do artykułu ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU
29.04.2014 11:13:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące do artykułu ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU
29.04.2014 10:15:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU
29.04.2014 10:10:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Meldowanie cudzoziemców
29.04.2014 10:06:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU
29.04.2014 09:41:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wydanie dowodu osobistego
25.04.2014 09:59:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
23.04.2014 15:03:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł RIRiOŚ.6733.6.2014 Gazociągi
22.04.2014 12:36:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa stacji elektroenergetycznej 110/400kV na terenie gminy Stanisławów obręb Stanisławów
22.04.2014 10:02:44 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Zmiana czasu urzędowania w dniu 18 kwietnia 2014 r. z kategorii Tablica ogłoszeń
22.04.2014 09:55:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
17.04.2014 13:36:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIRiOŚ.6733.5.2014
17.04.2014 13:28:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
16.04.2014 15:47:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
16.04.2014 10:03:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
15.04.2014 13:00:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 12 do artykułu Protokół Nr XXXIV/2014 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 marca 2014r.
15.04.2014 12:59:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 do artykułu Protokół Nr XXXIV/2014 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 marca 2014r.
15.04.2014 12:59:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 do artykułu Protokół Nr XXXIV/2014 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 marca 2014r.
15.04.2014 12:59:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Protokół Nr XXXIV/2014 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 marca 2014r.
15.04.2014 12:58:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Protokół Nr XXXIV/2014 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 marca 2014r.
15.04.2014 12:58:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół Nr XXXIV/2014 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 marca 2014r.
15.04.2014 12:54:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności radnych, sołtysów i zaproszonych gości do artykułu Protokół Nr XXXIV/2014 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 marca 2014r.
15.04.2014 12:53:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr XXXIV/2014 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 marca 2014r.
15.04.2014 12:52:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXIV/2014 z XXXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 marca 2014r.
15.04.2014 11:10:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXIV/190/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy do artykułu UCHWAŁA NR XXXIV/190/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy
15.04.2014 11:10:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/190/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy
15.04.2014 11:07:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXIV/189/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi do artykułu UCHWAŁA NR XXXIV/189/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi
15.04.2014 11:07:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/189/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi
15.04.2014 11:06:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXIV/188/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2014 do UCHWAŁA NR XXXIV/188/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2014
15.04.2014 11:06:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/188/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2014
15.04.2014 11:05:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXIV/187/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/181/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zak UCHWAŁA NR XXXIV/187/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/181/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
15.04.2014 11:04:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/187/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/181/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
15.04.2014 11:04:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXIV/186/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014. do artykułu UCHWAŁA NR XXXIV/186/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
15.04.2014 11:03:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/186/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
15.04.2014 11:03:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXIV/185/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego do artykułu UCHWAŁA NR XXXIV/185/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego
15.04.2014 11:02:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/185/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego
15.04.2014 10:59:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
15.04.2014 10:56:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz zgłoszenia do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
15.04.2014 10:55:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz zgłoszenia do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
15.04.2014 10:53:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
15.04.2014 10:38:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIRiOŚ.6733.17.2013 - 2014
15.04.2014 10:34:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 r.
15.04.2014 10:16:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 r.
15.04.2014 10:05:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
14.04.2014 14:36:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
11.04.2014 15:01:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o przyłączaniu domów w Stanisławowie do sieci gazowej
09.04.2014 15:52:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Instalacja odgromowa do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:49:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat zasilania do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:43:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Kosztorys elektryka do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna