MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
09.04.2014 15:42:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Kosztorys sanitarny do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:41:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Kosztorys budowlany do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:38:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Schemat instalacji elektrycznej parter do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:22:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Warunki przyłączenia elektrycznego do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:21:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część sanitarna projektu do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:20:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przekrój poprzeczny do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:19:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przekrój poprzeczny do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:18:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:18:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt architektoniczno - budowlany do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:16:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Stolarka okienna i drzwiowa do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:15:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opis do projektu do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:15:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa lokalizacji inwestycji do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:14:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Elektryczna część projektu - opis do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:13:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Instalacje wodno kanalizacyjne do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:10:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacje bezpieczeństwo do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
09.04.2014 15:07:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna
08.04.2014 13:48:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych i Urzędzie Gminy Stanisławów
08.04.2014 12:27:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIRiOŚ.6733.4.2014
08.04.2014 10:58:54 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Zebranie w Stanisławowie z kategorii Tablica ogłoszeń
08.04.2014 09:05:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Retków gmina Stanisławów
07.04.2014 17:11:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Rada Gminy 2010 - 2014
03.04.2014 13:16:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2014 roku
03.04.2014 12:52:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2014 roku
03.04.2014 10:31:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
03.04.2014 10:11:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
02.04.2014 16:03:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
02.04.2014 16:02:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt architektoniczny do artykułu Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
02.04.2014 15:59:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa do artykułu Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
02.04.2014 15:58:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Szczegółowa specyfikacja techniczna do artykułu Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
02.04.2014 15:57:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
02.04.2014 15:56:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
02.04.2014 12:55:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
02.04.2014 12:53:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
02.04.2014 12:50:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
02.04.2014 12:48:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
02.04.2014 12:46:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
02.04.2014 12:45:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014
01.04.2014 13:18:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa w podatku od towarów i usług
01.04.2014 13:17:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa w podatku od towarów i usług
01.04.2014 10:37:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2013
01.04.2014 10:34:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2013
01.04.2014 09:56:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Wykorzystanie dotacji otrzymanej w rozdziałach 85295 i 85415 klasyfikacji budżetowej w 2012 r.
01.04.2014 09:55:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykorzystanie dotacji otrzymanej w rozdziałach 85295 i 85415 klasyfikacji budżetowej w 2012 r.
01.04.2014 09:49:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
01.04.2014 09:49:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
01.04.2014 09:49:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
01.04.2014 09:48:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 9 do artykułu Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
01.04.2014 09:47:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 8 do artykułu Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
01.04.2014 09:47:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 7 do artykułu Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
01.04.2014 09:46:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 6 do artykułu Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.