MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
01.04.2014 09:46:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 do artykułu Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
01.04.2014 09:44:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele 2 i 4 do artykułu Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
01.04.2014 09:43:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele 1 i 3 do artykułu Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
01.04.2014 09:42:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Część opisowa sprawozdania do artykułu Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
01.04.2014 09:41:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
01.04.2014 09:40:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2013 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
31.03.2014 17:21:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół z załącznikami do artykułu Protokól z kontroli planowej przeprowadzonej przez Sekretarza gminy Stanisławów
31.03.2014 17:16:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokól z kontroli planowej przeprowadzonej przez Sekretarza gminy Stanisławów
31.03.2014 16:08:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokoły kontroli wewnętrznych
31.03.2014 12:43:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
28.03.2014 10:11:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej do artykułu Sprawa nr 6733.2.2014 linia elektroenergetyczna kablowa w m. Cisówka
27.03.2014 13:57:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
26.03.2014 13:28:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIRiOś.6733.3.2014 - budowa sieci kablowej w Stanisławowie
26.03.2014 13:19:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 6733.2.2014 linia elektroenergetyczna kablowa w m. Cisówka
26.03.2014 10:44:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
25.03.2014 14:53:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Stanisławów Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 25 marca 2014 w sprawie powołania formacji obrony cywilnej gminy Stanisławów
25.03.2014 14:49:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Stanisławów Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 25 marca 2014 w sprawie powołania formacji obrony cywilnej gminy Stanisławów
25.03.2014 09:56:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uwagi do planu - wzór formularza do artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szymankowszczyzna
25.03.2014 09:56:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tekst planu do artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szymankowszczyzna
25.03.2014 09:55:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Prognoza - mapa do artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szymankowszczyzna
25.03.2014 09:55:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Prognoza oddziaływania na środowisko do artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szymankowszczyzna
25.03.2014 09:54:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa do artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szymankowszczyzna
25.03.2014 09:54:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szymankowszczyzna
21.03.2014 15:39:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
21.03.2014 09:34:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł RIRiOŚ.6733.7.2014 linie energetyczne ze stacją transformatorową w m. Kolonie Stanisławów
20.03.2014 14:02:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł RIRiOŚ.6733.6.2014 Gazociągi
20.03.2014 13:58:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIRiOś.6733.1.2014 - budowa sieci kablowej w Cisówce
20.03.2014 13:28:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami do artykułu XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
20.03.2014 13:24:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu dożywiania do artykułu XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
20.03.2014 13:23:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie służebności przesyłu do artykułu XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
20.03.2014 13:21:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie dotacji celowej dla OSP Rządza do artykułu XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
20.03.2014 13:20:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego do artykułu XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
20.03.2014 13:19:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy do artykułu XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
20.03.2014 13:19:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
20.03.2014 13:18:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
20.03.2014 12:38:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
19.03.2014 12:00:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą do artykułu Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Retków gmina Stanisławów
18.03.2014 14:25:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIRiOś.6733.16.2013 parking
18.03.2014 14:12:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zapytanie o cenę
18.03.2014 14:10:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zapytanie o cenę
18.03.2014 10:17:25 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Terminy odbioru odpadów komunalnych i sposób ich segregacji z kategorii Tablica ogłoszeń
17.03.2014 12:58:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opracowanie projektu na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
17.03.2014 11:29:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Rejestr instytucji kultury do artykułu Rejestry, ewidencje, archiwa
17.03.2014 11:29:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stanisławów do artykułu Rejestry, ewidencje, archiwa
14.03.2014 14:17:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Kowalczyka za rok 2012
14.03.2014 12:24:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa stacji elektroenergetycznej 110/400kV na terenie gminy Stanisławów obręb Stanisławów
10.03.2014 15:39:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
07.03.2014 09:49:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie autorstwa zwycięzcy konkursu do artykułu Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
07.03.2014 09:47:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół z II etapu postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie do artykułu Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
07.03.2014 09:46:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie