MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
07.03.2014 09:45:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
04.03.2014 14:55:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 6/14 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
03.03.2014 15:33:31 Robert Wiącek Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Zapytanie o cenę
03.03.2014 15:33:05 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zapytanie o cenę
03.03.2014 15:30:44 Robert Wiącek Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu Zapytanie o cenę
03.03.2014 15:29:54 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zapytanie o cenę
28.02.2014 16:02:38 Robert Wiącek Edytowano artykuł Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych równiarka drogowa samojezdna na terenie gminy Stanisławów w 2014 roku
26.02.2014 16:28:36 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Lista kandydatów
26.02.2014 15:24:13 Robert Wiącek Dodany załącznik Protokół z otwarcia ofert do artykułu Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
26.02.2014 15:23:10 Robert Wiącek Dodany załącznik Lista kandydatów do artykułu Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
26.02.2014 15:17:02 Robert Wiącek Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Oferty pracy został przeniesiony artykuł Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
25.02.2014 14:16:21 Robert Wiącek Edytowano artykuł Budowa stacji elektroenergetycznej 110/400kV na terenie gminy Stanisławów obręb Stanisławów
24.02.2014 18:06:31 Robert Wiącek Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Sprawa nr RIRiOś.6733.1.2014 - budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Stanisławowie
20.02.2014 15:53:23 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Stanisławów
20.02.2014 15:38:37 Robert Wiącek Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Sprawa nr RIRiOŚ.6733.5.2014
20.02.2014 15:38:25 Robert Wiącek Usunięty załącznik Obwieszczenie z artykułu Sprawa nr RIRiOŚ.6733.5.2014
20.02.2014 15:38:06 Robert Wiącek Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Sprawa nr RIRiOŚ.6733.4.2014
20.02.2014 09:17:42 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sprawa nr RIRiOŚ.6733.4.2014
19.02.2014 16:16:56 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sprawa nr RIRiOŚ.6733.4.2014
19.02.2014 16:05:49 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sprawa nr RIRiOŚ.6733.4.2014
19.02.2014 15:39:13 Robert Wiącek Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Sprawa nr RIRiOŚ.6733.5.2014
19.02.2014 15:36:41 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIRiOŚ.6733.5.2014
19.02.2014 15:29:06 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIRiOŚ.6733.4.2014
18.02.2014 09:43:51 Robert Wiącek Edytowano artykuł Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych równiarka drogowa samojezdna na terenie gminy Stanisławów w 2014 roku
17.02.2014 15:29:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Inwentaryzacja budynku szkoły podstawowej do artykułu Opracowanie projektu na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
17.02.2014 15:28:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami do artykułu Opracowanie projektu na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
17.02.2014 15:27:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opracowanie projektu na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie
14.02.2014 12:14:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wniosek o udostępnianie informacji publicznych
14.02.2014 10:09:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą do artykułu Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych równiarka drogowa samojezdna na terenie gminy Stanisławów w 2014 roku
14.02.2014 09:24:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
13.02.2014 09:15:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł 2014 r.
13.02.2014 09:10:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Lata
13.02.2014 09:02:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wybory
13.02.2014 08:59:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Podział Gminy Stanisławów na stałe okręgi wyborcze
13.02.2014 08:57:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Podział gminy Stanisławów na obwody głosowania
13.02.2014 08:55:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Podział gminy Stanisławów na obwody głosowania
12.02.2014 16:00:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
12.02.2014 10:59:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
12.02.2014 10:30:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Stanisławów
07.02.2014 15:05:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Szczegółowa specyfikacja techniczna do artykułu Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Retków gmina Stanisławów
07.02.2014 14:56:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Retków gmina Stanisławów
07.02.2014 14:48:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Retków gmina Stanisławów
07.02.2014 14:46:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt drogi do artykułu Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Retków gmina Stanisławów
07.02.2014 14:44:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Retków gmina Stanisławów
07.02.2014 09:12:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
07.02.2014 09:10:19 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Rok 2014 został przeniesiony artykuł ZARZĄDZENIE NR 4/14 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w gminie Stanisławów
07.02.2014 09:08:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 4/14 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w gminie Stanisławów
07.02.2014 09:03:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 4/14 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w gminie Stanisławów
06.02.2014 15:07:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXIII/2014 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 stycznia 2014r.
06.02.2014 15:07:01 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Załącznik nr 9 do protokołu z artykułu Protokół Nr XXXIII/2014 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 stycznia 2014r.