MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
06.02.2014 15:05:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXIII/2014 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 stycznia 2014r.
06.02.2014 15:04:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXIII/2014 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 stycznia 2014r.
06.02.2014 15:02:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXIII/2014 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 stycznia 2014r.
06.02.2014 15:00:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXXIII/2014 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 stycznia 2014r.
06.02.2014 14:59:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr XXXIII/2014 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 stycznia 2014r.
06.02.2014 14:58:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XXXIII/2014 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 stycznia 2014r.
06.02.2014 14:56:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXIII/2014 z XXXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 stycznia 2014r.
06.02.2014 14:09:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXIII/184/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. do artykułu UCHWAŁA NR XXXIII/184/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
06.02.2014 14:09:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIII/184/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
06.02.2014 14:08:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXIII/183/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024. do artykułu UCHWAŁA NR XXXIII/183/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024.
06.02.2014 14:07:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIII/183/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024.
06.02.2014 14:06:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXIII/182/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wielol UCHWAŁA NR XXXIII/182/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020" w formie pieniężnej i rzeczowej
06.02.2014 14:06:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIII/182/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020" w formie pieniężnej i rzeczowej
06.02.2014 14:05:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXIII/181/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 do artykułu UCHWAŁA NR XXXIII/181/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
06.02.2014 14:04:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIII/181/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
06.02.2014 14:03:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXIII/180/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XXXIII/180/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stanisławów
06.02.2014 14:03:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIII/180/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stanisławów
06.02.2014 14:02:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXIII/179/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XXXIII/179/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stanisławów
06.02.2014 14:01:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIII/179/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stanisławów
06.02.2014 13:31:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
06.02.2014 13:29:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy
05.02.2014 10:35:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Podział gminy Stanisławów na okręgi wyborcze
05.02.2014 10:23:59 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wybory do Sejmu i Senaty RP z kategorii Wybory parlamentarne 2011
05.02.2014 10:23:10 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wybory z kategorii Wybory
03.02.2014 14:44:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu
03.02.2014 14:43:31 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Wzór wniosku z artykułu
03.02.2014 13:59:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
03.02.2014 12:19:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii 2014
03.02.2014 11:17:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii 2014
31.01.2014 15:54:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do artykułu Uchwała Nr Wa.56.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie: opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów
31.01.2014 15:52:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Wa.56.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie: opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów
30.01.2014 14:41:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
30.01.2014 13:28:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu
30.01.2014 13:27:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
30.01.2014 11:41:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku w gminie Stanisławów.
30.01.2014 08:42:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXXII/2013 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 grudnia 2013r.
30.01.2014 08:41:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XXXII/2013 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 grudnia 2013r.
30.01.2014 08:38:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wyniki kontroli NIK na lekcjach WF do artykułu Protokół Nr XXXII/2013 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 grudnia 2013r.
30.01.2014 08:36:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wieloletniej prognozie finansowej do artykułu Protokół Nr XXXII/2013 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 grudnia 2013r.
30.01.2014 08:35:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o uchwale budżetowej do artykułu Protokół Nr XXXII/2013 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 grudnia 2013r.
30.01.2014 08:34:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ppoż i Ekologii do artykułu Protokół Nr XXXII/2013 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 grudnia 2013r.
30.01.2014 08:32:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Planowania i Finansów do artykułu Protokół Nr XXXII/2013 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 grudnia 2013r.
30.01.2014 08:31:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarczej do artykułu Protokół Nr XXXII/2013 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 grudnia 2013r.
30.01.2014 08:30:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej do artykułu Protokół Nr XXXII/2013 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 grudnia 2013r.
30.01.2014 08:30:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z pracy Komisji Społecznej i Rodziny do artykułu Protokół Nr XXXII/2013 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 grudnia 2013r.
30.01.2014 08:29:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr XXXII/2013 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 grudnia 2013r.
30.01.2014 08:28:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXII/2013 z XXXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 17 grudnia 2013r.
28.01.2014 16:02:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dostawa żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia dolomitowego i destruktu asfaltowego oraz kopanie rowów przydrożnych z transportem urobku na terenie gminy Stanisławów w 2014r.
28.01.2014 09:42:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Sprawa nr RIRiOś.6733.1.2014 - budowa sieci kablowej w Cisówce
28.01.2014 09:41:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIRiOś.6733.1.2014 - budowa sieci kablowej w Cisówce