MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
28.01.2014 08:40:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych równiarka drogowa samojezdna na terenie gminy Stanisławów w 2014 roku
27.01.2014 13:19:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz zgłoszenia do artykułu
27.01.2014 13:18:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
27.01.2014 11:22:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
24.01.2014 15:26:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Skład komisji konkursowej do artykułu ZARZĄDZENIE NR 2/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
24.01.2014 15:26:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 2/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
24.01.2014 15:25:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Konkurs na dyrektora GOK do artykułu ZARZĄDZENIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie oraz określenia regulaminu konkursu
24.01.2014 15:24:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie oraz określenia regulaminu konkursu
22.01.2014 15:07:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
22.01.2014 14:06:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
21.01.2014 13:13:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu
21.01.2014 13:13:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
21.01.2014 13:10:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
20.01.2014 13:14:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Stanisławów
20.01.2014 13:11:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
20.01.2014 13:10:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Bezpłatne szkolenie z zakresu przygotowania i realizacji projektów unijnych
17.01.2014 12:58:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Transport oraz unieszkodliwienie bądź odzysk skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie, gm. Stanisławów
16.01.2014 15:18:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Kryterium dożywiania do artykułu XXXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.01.2014 15:17:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zasady wynajmowania mieszkań gminnych do artykułu XXXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.01.2014 15:17:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program osłonowy w zakresie dożywiania do artykułu XXXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.01.2014 15:16:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej do artykułu XXXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.01.2014 15:15:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zaciągnięcie kredytu do artykułu XXXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.01.2014 15:15:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Stanisławów do artykułu XXXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.01.2014 15:14:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu XXXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
16.01.2014 15:08:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
15.01.2014 15:20:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji
15.01.2014 10:54:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu
15.01.2014 10:50:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu
15.01.2014 09:56:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu
15.01.2014 09:56:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin konkursu do artykułu
15.01.2014 09:53:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
13.01.2014 15:40:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zdjęcie, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
13.01.2014 14:53:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zdjęcie, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
13.01.2014 14:49:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik 5 do artykułu Zdjęcie, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
13.01.2014 14:48:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik 5 do artykułu Zdjęcie, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
13.01.2014 14:48:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik 4 do artykułu Zdjęcie, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
13.01.2014 14:44:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik 4 do artykułu Zdjęcie, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
13.01.2014 14:44:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik 3 do artykułu Zdjęcie, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
13.01.2014 14:43:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik 3 do artykułu Zdjęcie, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
13.01.2014 14:43:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik 2 do artykułu Zdjęcie, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
13.01.2014 14:43:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik 2 do artykułu Zdjęcie, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
13.01.2014 14:42:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik 1 pdf do artykułu Zdjęcie, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
13.01.2014 14:42:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik 1 do artykułu Zdjęcie, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
13.01.2014 14:42:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek - pdf do artykułu Zdjęcie, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
13.01.2014 14:41:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Zdjęcie, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
13.01.2014 14:41:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zdjęcie, odebranie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
13.01.2014 13:00:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2014 roku. do artykułu Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2014 roku.
13.01.2014 13:00:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2014 roku.
13.01.2014 12:59:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Procrdura odbioru akcyzy za olej napędowy do celów rolniczych do artykułu Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku.
13.01.2014 12:58:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku.