MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
31.12.2013 09:35:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIRiOś.6733.16.2013 parking
30.12.2013 14:32:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Terminy odbioru odpadów komunalnych w 2014r.
30.12.2013 14:29:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Terminy odbioru odpadów komunalnych w 2014r.
30.12.2013 12:53:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
30.12.2013 12:38:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz wniosku do artykułu Ustalenie warunków zabudowy
30.12.2013 12:38:20 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy z artykułu Ustalenie warunków zabudowy
27.12.2013 12:05:40 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wigila - skrócone urzędowanie z kategorii Tablica ogłoszeń
27.12.2013 08:54:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXII/175/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów. do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/175/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów.
27.12.2013 08:53:26 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik UCHWAŁA NR XXXII/175/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów. z artykułu UCHWAŁA NR XXXII/175/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów.
24.12.2013 09:29:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXII/178/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/178/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów
24.12.2013 09:29:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/178/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów
24.12.2013 09:28:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXII/177/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki gminy do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/177/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki gminy
24.12.2013 09:28:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/177/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki gminy
24.12.2013 09:27:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXII/176/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków tr UCHWAŁA NR XXXII/176/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów
24.12.2013 09:27:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/176/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów
24.12.2013 09:25:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXII/175/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów. do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/175/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów.
24.12.2013 09:25:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/175/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów.
24.12.2013 09:24:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXII/174/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/174/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
24.12.2013 09:23:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/174/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
24.12.2013 09:22:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXII/173/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024. do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/173/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024.
24.12.2013 09:21:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/173/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024.
24.12.2013 09:20:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXII/172/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013. do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/172/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
24.12.2013 09:20:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/172/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
24.12.2013 09:19:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/171/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2014 – 2024.
24.12.2013 09:18:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/171/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2014 – 2024.
24.12.2013 09:18:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała budżetowa na rok 2014 do artykułu UCHWAŁA NR XXXII/170/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2014.
24.12.2013 09:16:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXII/170/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2014.
24.12.2013 08:34:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
20.12.2013 11:34:56 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł
19.12.2013 16:16:19 Robert Wiącek Edytowano artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
17.12.2013 10:01:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Konfederatka - Przyjaciel Pracodawcy dla Gminy Stanisławów
17.12.2013 09:58:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł "Konfederatka - Przyjaciel Pracodawcy dla Gminy Stanisławów
16.12.2013 15:18:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa stacji elektroenergetycznej 110/400kV na terenie gminy Stanisławów obręb Stanisławów
13.12.2013 09:35:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Rejestr działalności regulowanej do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
13.12.2013 09:34:36 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Rejestr działalności regulowanej z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
12.12.2013 13:47:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
12.12.2013 13:47:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
12.12.2013 11:09:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Bezpłatne szkolenie z zakresu przygotowania i realizacji projektów unijnych
11.12.2013 15:26:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
11.12.2013 15:26:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
11.12.2013 15:24:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Nowy wzór oferty do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
11.12.2013 15:24:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
11.12.2013 14:49:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
11.12.2013 14:48:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
11.12.2013 09:34:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
10.12.2013 15:48:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10.12.2013 15:48:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10.12.2013 15:42:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dokumenty o wyborze wójta i powołaniu skarbnika do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10.12.2013 15:41:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dokumenty nadania NIP i REGON do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10.12.2013 15:40:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdania za rok 2013 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek