MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
10.12.2013 15:39:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdania za rok 2012 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10.12.2013 15:38:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdania za rok 2011 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10.12.2013 15:37:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia RIO o możliwości spłaty długu do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10.12.2013 15:36:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz przedsięwzięc do WPF do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10.12.2013 15:36:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do uchwały o zmianie WPF do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10.12.2013 15:35:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10.12.2013 15:34:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10.12.2013 15:33:56 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy z artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10.12.2013 15:33:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10.12.2013 15:32:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10.12.2013 15:31:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała budżetowa na rok 2013 do artykułu Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10.12.2013 15:30:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
06.12.2013 10:50:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uwaga metanol zabija!
04.12.2013 09:25:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
03.12.2013 10:45:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Okresowa kontrola przewodów kominowych i czyszczenie ich
03.12.2013 10:44:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Okresowa kontrola przewodów kominowych i czyszczenie ich
02.12.2013 16:03:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta do artykułu XXXII sesja Rady Gminy Stanisławów
02.12.2013 16:02:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego do artykułu XXXII sesja Rady Gminy Stanisławów
02.12.2013 16:00:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXII sesja Rady Gminy Stanisławów
02.12.2013 14:59:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
02.12.2013 14:57:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
28.11.2013 15:07:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
28.11.2013 15:06:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
28.11.2013 15:04:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
28.11.2013 15:03:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
28.11.2013 15:03:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
28.11.2013 15:00:36 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Stawki podatku od nieruchomości na rok 2010 z kategorii Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości
28.11.2013 15:00:31 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2010 z kategorii Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości
28.11.2013 15:00:25 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2010 z kategorii Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości
28.11.2013 15:00:18 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Stawki podatku od nieruchomości na rok 2011. z kategorii Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości
28.11.2013 14:59:59 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 z kategorii Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości
28.11.2013 14:59:51 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2011 z kategorii Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości
28.11.2013 14:58:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
28.11.2013 14:56:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
28.11.2013 14:55:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
28.11.2013 14:53:42 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Stawki podatku od nieruchomości na rok 2011 z kategorii Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości
28.11.2013 14:53:36 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Podstawa wymiaru podatku leśnego za rok 2011 z kategorii Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości
28.11.2013 14:53:27 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Podstawa wymiaru podatku rolnego za rok 2011 z kategorii Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości
28.11.2013 14:53:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek leśny
28.11.2013 14:51:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek leśny
28.11.2013 14:41:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
28.11.2013 14:39:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od środków transportowych
28.11.2013 13:44:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
28.11.2013 13:37:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii w Gminie Stanisławów na rok 2014
27.11.2013 14:00:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne gminy
27.11.2013 09:22:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXI/169/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2014 UCHWAŁA NR XXXI/169/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2014 rok.
27.11.2013 09:21:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/169/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2014 rok.
27.11.2013 09:20:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała Nr XXXI/168/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. do artykułu Uchwała Nr XXXI/168/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
27.11.2013 09:19:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/168/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
27.11.2013 09:19:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXI/167/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/167/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.