MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
27.11.2013 09:18:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/167/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.
27.11.2013 09:17:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2014. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2014.
27.11.2013 09:17:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2014.
27.11.2013 09:15:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXI/165/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2014 i zwolnień w tym podatku. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/165/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2014 i zwolnień w tym podatku.
27.11.2013 09:15:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/165/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2014 i zwolnień w tym podatku.
27.11.2013 09:14:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXI/164/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/164/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
27.11.2013 09:14:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/164/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
27.11.2013 09:11:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXI/163/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stani UCHWAŁA NR XXXI/163/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stanisławów na okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
27.11.2013 09:10:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/163/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stanisławów na okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
27.11.2013 09:09:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXI/162/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ładzyń, stanowiącej własność gminy. do artykułu UCHWAŁA NR XXXI/162/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ładzyń, stanowiącej własność gminy.
27.11.2013 09:08:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXI/162/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ładzyń, stanowiącej własność gminy.
27.11.2013 09:06:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały podjęte w 2013 r.
26.11.2013 15:51:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26.11.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie gminy Stanisławów zasad i trybu wykonania czynności kancelaryjnych
26.11.2013 13:55:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XXX/2013 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 22 września 2013r.
26.11.2013 13:54:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXX/2013 z XXX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 22 września 2013r.
26.11.2013 13:10:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 19 września 2013r.
26.11.2013 13:10:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 19 września 2013r.
26.11.2013 13:09:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 19 września 2013r.
26.11.2013 13:08:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 19 września 2013r.
26.11.2013 13:07:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 19 września 2013r.
26.11.2013 13:07:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 19 września 2013r.
26.11.2013 13:06:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik nr 1 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 19 września 2013r.
26.11.2013 10:44:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 19 września 2013r.
26.11.2013 10:36:08 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 19 września 2013 r. z kategorii
26.11.2013 08:59:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
26.11.2013 08:30:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Choiny
20.11.2013 12:31:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dane teleadresowe NIP REGON nr konta
19.11.2013 14:15:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Stanisławów
18.11.2013 17:00:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 32/2013 Wójta Gminy Stanisławów Szefa Obrany Cywilnej Gminy z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Planu obrony cywilnej gminy Stanisławów" do stosowania.
18.11.2013 10:19:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Projekt budżetu na rok 2014
18.11.2013 10:16:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budżet na rok 2014 - projekt
15.11.2013 18:31:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. do artykułu Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 18:24:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 18:24:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Plan wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego w 2014 r. do artykułu Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 17:31:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 - dotacje w 2014 r. do artykułu Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 17:30:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 8 - Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok do artykułu Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 17:28:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 7 - gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii na rok 2014 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 17:26:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 6 do uchwały budżetowej - przychody i rozchody budżetu na rok 2014 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 17:25:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 do uchwały budżetowej - zadania inwestycyjne w 2014 r. do artykułu Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 17:23:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 Plan wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2014 do artykułu Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 17:22:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 Plan dochodów na zadania zlecone na 2014 r. do artykułu Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 17:22:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 plan wydatków na 2014 r. do artykułu Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 17:21:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 Plan dochodów na 2014 r. do artykułu Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 16:31:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do WPF - wykaz przedsięwzięć do artykułu Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 16:30:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej do artykułu Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 16:29:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej do artykułu Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 16:28:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024
15.11.2013 09:38:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo wójta w sprawie modernizacji ewidencji gruntów wraz z odpowiedzią starosty do artykułu Informacja wójta w sprawie modernizacji ewidencji gruntów
15.11.2013 09:36:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja wójta w sprawie modernizacji ewidencji gruntów
15.11.2013 09:06:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie 2013/2014