MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
14.11.2013 10:11:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wyniki badania wody z wodociągu publicznego do artykułu Wyniki badania wody z wodociągu publicznego
14.11.2013 10:08:11 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wyniki badania wody z wodociągu publicznego
14.11.2013 09:15:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu Okresowa kontrola przewodów kominowych i ich czyszczenie
14.11.2013 09:13:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Okresowa kontrola przewodów kominowych i ich czyszczenie
14.11.2013 08:23:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Okresowa kontrola przewodów kominowych i ich czyszczenie
13.11.2013 14:38:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przeeznaczenia na sprzedaż działki gminnej do artykułu XXXI sesja Rady Gminy Stanisławów
13.11.2013 14:31:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie programu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej do artykułu XXXI sesja Rady Gminy Stanisławów
13.11.2013 14:30:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie podatku rolnego do artykułu XXXI sesja Rady Gminy Stanisławów
13.11.2013 14:27:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości do artykułu XXXI sesja Rady Gminy Stanisławów
13.11.2013 14:25:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie odatku leśnego do artykułu XXXI sesja Rady Gminy Stanisławów
13.11.2013 14:23:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi do artykułu XXXI sesja Rady Gminy Stanisławów
13.11.2013 14:22:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych do artykułu XXXI sesja Rady Gminy Stanisławów
13.11.2013 14:21:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu XXXI sesja Rady Gminy Stanisławów
13.11.2013 14:20:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXXI sesja Rady Gminy Stanisławów
13.11.2013 12:57:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
06.11.2013 09:12:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 października 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Stanisławów na lata 2013-2015
05.11.2013 15:53:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ciopan, Kolonie Stanisławów i Stanisławów
05.11.2013 13:46:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 12A/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych dla uczniów zanieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w II półroczu roku szkolnego 2012/2013
05.11.2013 13:46:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 12A/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych dla uczniów zanieszkałych na terenie Gminy Stanisławów w II półroczu roku szkolnego 2012/2013
05.11.2013 13:33:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 - 2024
05.11.2013 13:26:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 - 2024
05.11.2013 13:25:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 - 2024
05.11.2013 13:17:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 20/2013 r. Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31.07.2013 r. w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV "Miłosna - Siedlce - Ujrzanów" dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów.
05.11.2013 13:17:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 20/2013 r. Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31.07.2013 r. w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV "Miłosna - Siedlce - Ujrzanów" dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów.
05.11.2013 13:05:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
05.11.2013 13:04:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
05.11.2013 13:04:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
05.11.2013 13:01:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
05.11.2013 12:57:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
05.11.2013 12:56:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
05.11.2013 08:49:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
30.10.2013 13:25:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
30.10.2013 13:05:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dane teleadresowe NIP REGON nr konta
28.10.2013 16:13:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28.10.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych
25.10.2013 15:27:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
25.10.2013 15:22:19 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
25.10.2013 14:45:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi do artykułu Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
25.10.2013 14:44:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
25.10.2013 14:44:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
25.10.2013 12:46:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
25.10.2013 12:38:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie pokontrolne z odpowiedzią wójta do artykułu Kontrola oczyszczalni ścieków w Retkowie
25.10.2013 12:38:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół kontroli do artykułu Kontrola oczyszczalni ścieków w Retkowie
25.10.2013 12:36:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Kontrola oczyszczalni ścieków w Retkowie
25.10.2013 12:23:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zatrządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24.10.2013r. do artykułu Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24.10.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stanisławów
25.10.2013 12:21:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24.10.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stanisławów
24.10.2013 12:57:35 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
22.10.2013 13:30:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 25/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stanisławów w I półroczu roku szkolnego 2013/2014
21.10.2013 11:28:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Czad cichy zabójca
21.10.2013 11:28:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Czad cichy zabójca
21.10.2013 11:19:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Czad cichy zabójca