MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
07.10.2013 13:36:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 13 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
07.10.2013 13:19:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 17 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
07.10.2013 13:19:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 16 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
07.10.2013 13:17:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 15 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
07.10.2013 13:02:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 14 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
07.10.2013 13:00:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 12 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
07.10.2013 12:59:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
07.10.2013 12:58:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
07.10.2013 12:58:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
07.10.2013 12:55:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik listy obecności i porządek obrad do artykułu Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
07.10.2013 10:33:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
07.10.2013 10:26:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
04.10.2013 15:06:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/161/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 września 2013 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stanisławów
04.10.2013 15:05:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXX/160/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 września 2013 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XXX/160/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 września 2013 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stanisławów
04.10.2013 15:04:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/160/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 września 2013 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stanisławów
04.10.2013 15:01:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXX/159/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 września 2013 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XXX/159/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 września 2013 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stanisławów
04.10.2013 15:00:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXX/159/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 września 2013 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stanisławów
04.10.2013 14:58:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXIX/158/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/158/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
04.10.2013 14:58:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/158/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
04.10.2013 14:57:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXIX/157/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024. do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/157/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024.
04.10.2013 14:56:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/157/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024.
04.10.2013 14:55:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXIX/156/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013. do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/156/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
04.10.2013 14:55:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/156/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
04.10.2013 14:54:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXIX/155/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy. do artykułu UCHWAŁA NR XXIX/155/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy.
04.10.2013 14:53:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIX/155/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy.
04.10.2013 14:45:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki do artykułu Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
04.10.2013 14:44:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody do artykułu Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
04.10.2013 14:44:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
04.10.2013 14:43:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
04.10.2013 10:41:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz stanowisk pracy
02.10.2013 15:26:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
02.10.2013 12:09:29 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Kadencja 2010 - 2014 został przeniesiony artykuł Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
02.10.2013 12:08:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
02.10.2013 08:58:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
02.10.2013 08:54:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja wójta w sprawie modernizacji ewidencji gruntów
01.10.2013 15:18:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca
01.10.2013 14:57:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 czerwca 2013r.
01.10.2013 13:25:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 czerwca 2013r.
01.10.2013 13:10:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podanie o odsprzedaż działki gminnej do artykułu Protokół Nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 czerwca 2013r.
01.10.2013 12:58:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo burmistrza Sulejówka w sprawie dopłaty do SKM do artykułu Protokół Nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 czerwca 2013r.
01.10.2013 12:57:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Okna dla OSP w Rządzy do artykułu Protokół Nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 czerwca 2013r.
01.10.2013 12:56:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 - ścieżka rowerowa do artykułu Protokół Nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 czerwca 2013r.
01.10.2013 12:52:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pismo w sprawie stypendium sportowego do artykułu Protokół Nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 czerwca 2013r.
01.10.2013 12:47:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7 - zażalenie Tadeusza G. z Ładzynia do artykułu Protokół Nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 czerwca 2013r.
01.10.2013 12:46:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej do artykułu Protokół Nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 czerwca 2013r.
01.10.2013 12:42:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 - sprawozdanie z pracy komisji między sesjami do artykułu Protokół Nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 czerwca 2013r.
01.10.2013 12:35:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie wójta do artykułu Protokół Nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 czerwca 2013r.
01.10.2013 11:48:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej do artykułu Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2012 z informacją o stanie mienia komunalnego
01.10.2013 11:47:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2012 z informacją o stanie mienia komunalnego
01.10.2013 11:41:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do artykułu Opinia RIO w sprawie udzielenia absolutorim wójtowi za 2012 r.