MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
01.10.2013 11:39:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia RIO w sprawie udzielenia absolutorim wójtowi za 2012 r.
01.10.2013 09:59:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
01.10.2013 09:58:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dyrektor Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie zatrudni woźnego-konserwatora. Listy motywacyjne należy składać do 4 października 2013 r. w sekretariacie szkoły.
01.10.2013 09:02:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXV/2013 z XXV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 20 czerwca 2013r.
27.09.2013 13:22:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Remont nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej w Stanisławowie
27.09.2013 13:21:56 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami z artykułu Remont nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej w Stanisławowie
27.09.2013 13:05:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Legenda do mapy do artykułu Remont nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej w Stanisławowie
27.09.2013 13:05:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa do artykułu Remont nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej w Stanisławowie
27.09.2013 13:03:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt techniczny do artykułu Remont nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej w Stanisławowie
27.09.2013 13:01:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Remont nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej w Stanisławowie
27.09.2013 12:56:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami do artykułu Remont nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej w Stanisławowie
27.09.2013 12:56:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Remont nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej w Stanisławowie
25.09.2013 12:28:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna ul. Szkolna Pustelnik do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
25.09.2013 12:28:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót ul. Szkolna w Pustelniku do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
25.09.2013 12:27:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt budowlany oświetlenia ul. Szkolnej w Pustelniku do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
25.09.2013 12:26:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna ul. Spacerowa Pustelnik do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
25.09.2013 12:26:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót ul. Spacerowa w Pustelniku do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
25.09.2013 12:25:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt budowlany oświetlenia ul. Spacerowej w Pustelniku do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
25.09.2013 12:23:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna ul. Boczna Pustelnik do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
25.09.2013 12:22:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót ul. Boczna w Pustelniku do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
25.09.2013 12:22:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt budowlany oświetlenia ul. Bocznej w Pustelniku do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
25.09.2013 12:20:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót w Porębie do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
25.09.2013 12:19:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa instalacji w Porębie cz. 2 do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
25.09.2013 12:19:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa instalacji w Porębie cz. 1 do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
25.09.2013 12:17:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dokumentacja techniczna Porąb do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
25.09.2013 12:04:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
25.09.2013 12:03:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II
25.09.2013 11:29:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Sylwestra Książka za rok 2012
25.09.2013 11:29:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Sylwestra Książka za rok 2012
25.09.2013 10:48:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnej Agaty Tabor za rok 2012
25.09.2013 10:47:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnej Agaty Tabor za rok 2012
25.09.2013 10:29:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Bogdana Rawskiego za rok 2012
25.09.2013 10:28:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Bogdana Rawskiego za rok 2012
25.09.2013 10:15:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Kucia za rok 2012
25.09.2013 10:14:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Kucia za rok 2012
25.09.2013 09:57:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Sasima za rok 2012
25.09.2013 09:56:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Sasima za rok 2012
25.09.2013 09:37:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Stefana Matusika za rok 2012
25.09.2013 09:36:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Stefana Matusika za rok 2012
25.09.2013 08:54:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Montaż nowych okien plastykowych w budynku w sstanie surowym remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy
24.09.2013 14:52:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Artura Zenona Siporskiego za rok 2012
24.09.2013 14:17:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenia o działalności gospodarczej współmałżonka
24.09.2013 14:13:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy
24.09.2013 14:09:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe radnych
24.09.2013 14:05:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Oswiadczenia majątkowe pracowników
24.09.2013 13:55:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnej Doroty Baranowskiej za rok 2012
24.09.2013 13:55:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnej Doroty Baranowskiej za rok 2012
24.09.2013 13:28:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe radnego Marka Kaima za rok 2012
24.09.2013 13:27:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe radnego Marka Kaima za rok 2012
20.09.2013 15:50:01 Robert Wiącek Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku