MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
20.09.2013 15:47:54 Robert Wiącek Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Budowa remizy dla OSP w Pustelniku
20.09.2013 15:46:28 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Budowa remizy dla OSP w Pustelniku
17.09.2013 14:40:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW (nie dotyczy lasu)
17.09.2013 14:39:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew do artykułu ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW (nie dotyczy lasu)
17.09.2013 14:38:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgoda właściciela do artykułu ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW (nie dotyczy lasu)
17.09.2013 14:38:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz wniosku do artykułu ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW (nie dotyczy lasu)
17.09.2013 14:35:26 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW (nie dotyczy lasu)
17.09.2013 14:34:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW (nie dotyczy lasu)
17.09.2013 14:32:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW (nie dotyczy lasu)
17.09.2013 08:57:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Montaż nowych okien plastykowych w budynku w sstanie surowym remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy
17.09.2013 08:48:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Stanisławów
17.09.2013 08:47:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Stanisławów
13.09.2013 12:32:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stanisławów panu Stefanowi, Ryszardowi Gnichowi do artykułu XXX uroczysta sesja Rady Gminy Stanisławów
13.09.2013 12:30:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stanisławów księdzu Edmundowi Jakackiemu do artykułu XXX uroczysta sesja Rady Gminy Stanisławów
13.09.2013 12:28:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa doktorowi Mieczysławowi Rekowi do artykułu XXX uroczysta sesja Rady Gminy Stanisławów
13.09.2013 12:26:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXX uroczysta sesja Rady Gminy Stanisławów
13.09.2013 12:24:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańca gminy do artykułu XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
13.09.2013 12:23:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia działki gminnej na sprzedaż do artykułu XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
13.09.2013 12:09:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXIX sesja Rady Gminy Stanisławów
12.09.2013 10:24:09 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Terminy odbioru śmieci z kategorii Tablica ogłoszeń
12.09.2013 09:53:26 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł XII EDYCJA TURNIEJU „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" z kategorii Tablica ogłoszeń
12.09.2013 09:00:06 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Zebranie mieszkańców Stanisławowa z kategorii Tablica ogłoszeń
12.09.2013 08:59:47 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Obchody 490-lecia Stanisławowa z kategorii Tablica ogłoszeń
12.09.2013 08:59:40 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł rzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rządza gm. Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
10.09.2013 11:05:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca
10.09.2013 11:04:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Szczegółowe specyfikacje techniczne do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca
10.09.2013 11:04:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca
10.09.2013 10:22:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca
06.09.2013 16:01:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załacznik 2 do WPF do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 16:01:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie GOPS do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 16:00:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik WPF do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 16:00:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja z wykonania budżetu oświaty do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 15:59:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 8 - fundusz sołecki do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 15:58:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 7 - inwestycje do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 15:57:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 8 środowisko do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 15:57:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 6 - dotacje do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 15:56:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja opisowa GOK do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 15:55:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 2 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 15:54:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 5 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 15:53:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 1 i tabela 3 do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 15:53:13 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 15:52:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 15:51:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 6 przychody i rozchody do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 15:50:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele GOK do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 15:49:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o wieloletniej prognozie finansowej do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 15:48:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja opisowa do artykułu ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 12:50:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
06.09.2013 12:27:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
06.09.2013 12:27:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
06.09.2013 12:20:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dane teleadresowe NIP REGON nr konta