MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
06.09.2013 12:18:38 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
05.09.2013 14:22:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały podjęte w 2013 r.
05.09.2013 14:17:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały podjęte w 2013 r.
05.09.2013 14:14:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały podjęte w 2013 r.
05.09.2013 14:11:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Przetargi
04.09.2013 14:48:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie i przedmiar robót do artykułu Remont schodów zewnętrznych budynku mieszkalnego
04.09.2013 14:47:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Remont schodów zewnętrznych budynku mieszkalnego
04.09.2013 14:27:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
02.09.2013 15:56:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży do artykułu Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży
02.09.2013 15:54:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży
02.09.2013 12:26:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży
02.09.2013 12:21:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
02.09.2013 12:19:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
02.09.2013 12:19:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
02.09.2013 12:18:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rządza gm. Stanisławów
30.08.2013 10:18:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVIII/154/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/154/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
30.08.2013 10:18:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/154/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
30.08.2013 10:16:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/152/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stanisławów
30.08.2013 10:16:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVIII/153/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/153/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
30.08.2013 10:15:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/153/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
30.08.2013 10:03:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVIII/152/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stanisławów do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/152/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stanisławów
30.08.2013 10:03:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/152/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Stanisławów
30.08.2013 10:01:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVIII/151/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialn UCHWAŁA NR XXVIII/151/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
30.08.2013 10:01:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/151/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
30.08.2013 09:59:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVIII/150/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Ładzyń do artykułu UCHWAŁA NR XXVIII/150/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Ładzyń
30.08.2013 09:58:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/150/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Ładzyń
30.08.2013 09:48:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/149/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ładzyń
30.08.2013 09:42:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVIII/148/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Szymankowszczyzna, Czarna, Porąb, gmina Stanisławów
30.08.2013 08:59:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVII/147/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na UCHWAŁA NR XXVII/147/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
30.08.2013 08:59:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVII/147/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
30.08.2013 08:57:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVII/146/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/125/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i nazwy gminy Stanisławów UCHWAŁA NR XXVII/146/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/125/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i nazwy gminy Stanisławów
30.08.2013 08:57:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVII/146/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/125/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i nazwy gminy Stanisławów
30.08.2013 08:55:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVII/145/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/119/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi or UCHWAŁA NR XXVII/145/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/119/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów.
30.08.2013 08:55:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVII/145/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/119/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów.
30.08.2013 08:53:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVII/144/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/137/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 do artykułu UCHWAŁA NR XXVII/144/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/137/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
30.08.2013 08:52:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVII/144/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/137/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
30.08.2013 08:51:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXVII/143/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie pomocy finansowej dla powiatu mińskiego.
30.08.2013 08:51:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVII/143/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie pomocy finansowej dla powiatu mińskiego.
30.08.2013 08:50:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXVII/142/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013.
30.08.2013 08:50:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVII/142/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013.
30.08.2013 08:39:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXVII/141/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
30.08.2013 08:38:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVII/141/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
29.08.2013 16:00:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2009
28.08.2013 14:53:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Stypendium szkolne na rok szkolny 2013/2014
28.08.2013 14:16:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dożynki 2013 - korowód
28.08.2013 13:25:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2013 - wniesienie wieńcy
28.08.2013 13:21:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dożynki 2013 - wniesienie wieńcy
28.08.2013 10:08:36 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
28.08.2013 09:08:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dożynki 2013 - goście
28.08.2013 08:51:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dożynki 2013 - goście