MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
27.10.2015 13:58:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Branża sanitarna projekt, strony 1-3 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 13:56:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 13:32:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Badania geologiczne Retków, Prądzewo do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 13:28:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do wzoru umowy do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 13:27:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Wzór umowy do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 13:26:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 13:24:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
27.10.2015 12:57:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Kontynuacja budowy remizy OSP w Pustelniku
27.10.2015 12:09:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie i regulamin konkursu do artykułu KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
27.10.2015 12:08:09 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
27.10.2015 10:55:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie odwołania ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego
27.10.2015 10:53:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie odwołania ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego
27.10.2015 09:16:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o konkursie i regulamin konkursu do artykułu KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
27.10.2015 09:14:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
26.10.2015 13:03:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie 71/2015 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 71/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stanisławów na rok 2015 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
26.10.2015 13:02:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 71/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stanisławów na rok 2015 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
26.10.2015 12:48:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 70/2015 do artykułu ZARZĄDZENIE NR 70/15 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
26.10.2015 12:45:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 70/15 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
26.10.2015 12:33:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
22.10.2015 16:01:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
22.10.2015 15:59:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 54/4 położonej w miejscowości Rządza gm Stanisławów do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
22.10.2015 15:58:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stanisławów w roku szkolnym 2014/15 do artykułu XI sesja Rady Gminy Stanisławów
22.10.2015 15:56:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XI sesja Rady Gminy Stanisławów
22.10.2015 15:54:49 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XI sesja Rady Gminy Stanisławów
22.10.2015 15:52:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XI sesja Rady Gminy Stanisławów
22.10.2015 15:50:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Terminy posiedzeń Komisji
22.10.2015 15:09:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uwaga! Zmiana czasu!
22.10.2015 15:08:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uwaga! Zmiana czasu!
22.10.2015 12:38:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Warsztaty strategiczne w Pustelniku dn. 11.10.2015 do artykułu Strategia rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025
22.10.2015 12:37:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Warsztaty strategiczne w Rządzy dn. 04.10.2015 do artykułu Strategia rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025
22.10.2015 12:36:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Warsztaty strategiczne w Stanisławowie dn. 27.09.2015 do artykułu Strategia rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025
22.10.2015 12:35:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Warsztaty strategiczne w Ładzyniu dn. 26.09.2015 do artykułu Strategia rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025
21.10.2015 08:12:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz stanowisk pracy
20.10.2015 15:34:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz stanowisk pracy
20.10.2015 09:16:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Strategia rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025
20.10.2015 09:13:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Strategia rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025
19.10.2015 16:30:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o kandydatach do artykułu Obwieszczenie o kandydatach na senatora
19.10.2015 16:29:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o kandydatach na senatora
19.10.2015 16:27:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o listach kandydatów na posła do sejmu do artykułu Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatach w wyborach do Sejmu RP
19.10.2015 16:25:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatach w wyborach do Sejmu RP
19.10.2015 13:58:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej do artykułu Sprawa RIRiOŚ.6733.8.2015 - budowa sieci kablowej średniego napięcia obręb Stanisławów
19.10.2015 11:37:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
19.10.2015 11:29:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
18.10.2015 17:01:15 Robert Wiącek Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy do artykułu Oświadczenie majątkowe Dariusza Kowalczyka złożone na zakończenie pracy w urzędzie
18.10.2015 16:55:58 Robert Wiącek Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe Dariusza Kowalczyka złożone na zakończenie pracy w urzędzie z artykułu Oświadczenie majątkowe Dariusza Kowalczyka złożone na zakończenie pracy w urzędzie
16.10.2015 18:42:09 Robert Wiącek Dodany załącznik Podsumowanie analizy i diagnozy - Analiza SWOT/TOWS do artykułu Strategia rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025
16.10.2015 16:04:46 Robert Wiącek Dodany załącznik Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2025 do artykułu Strategia rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025
16.10.2015 15:47:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie komisji statutowej
15.10.2015 15:19:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacje o funkcjach w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie gminy Stanisławów
15.10.2015 14:57:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UWAGA! Organizacje pozarządowe!