MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
14.08.2013 10:39:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Grażyny Zagórskiej za rok 2012
14.08.2013 10:16:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Mirosławy rek za rok 2012
14.08.2013 10:15:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Mirosławy rek za rok 2012
14.08.2013 10:07:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Dariusza Kowalczyka za rok 2012
14.08.2013 10:06:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Dariusza Kowalczyka za rok 2012
14.08.2013 09:41:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Agnieszki Wieczorek za rok 2012
14.08.2013 09:40:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Agnieszki Wieczorek za rok 2012
14.08.2013 09:07:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Hanny Pietrzyk za rok 2012
14.08.2013 09:06:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Hanny Pietrzyk za rok 2012
13.08.2013 15:34:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Jana Lesia za rok 2012
13.08.2013 15:33:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Jana Lesia za rok 2012
13.08.2013 14:45:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Lidii Marczak za rok 2012
13.08.2013 14:44:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Lidii Marczak za rok 2012
13.08.2013 14:30:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król za rok 2012
13.08.2013 14:23:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Wandy Zdanowicz za rok 2012
13.08.2013 14:22:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Wandy Zdanowicz za rok 2012
13.08.2013 14:11:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Elżbiety Król za rok 2012
13.08.2013 13:47:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak za rok 2012
13.08.2013 13:46:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Teresy Michalak za rok 2012
13.08.2013 13:23:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Janusza Wieczorka za rok 2012
13.08.2013 13:23:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Janusza Wieczorka za rok 2012
13.08.2013 13:11:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Marty Rogala za rok 2012
13.08.2013 13:10:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Marty Rogala za rok 2012
13.08.2013 12:58:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. do artykułu Oświadczenie majątkowe za rok 2012
13.08.2013 12:57:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe za rok 2012
13.08.2013 08:51:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Interpretacja prawa dot. podatku od nieruchomości do artykułu Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
13.08.2013 08:49:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
13.08.2013 08:19:15 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wymiana okien z kategorii
12.08.2013 15:33:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk 142 do artykułu XXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
12.08.2013 15:32:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk 141 do artykułu XXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
12.08.2013 15:31:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk 140 do artykułu XXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
12.08.2013 15:31:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk 139 do artykułu XXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
12.08.2013 15:30:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk 138 do artykułu XXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
12.08.2013 15:29:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu XXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
12.08.2013 15:28:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXVIII sesja Rady Gminy Stanisławów
12.08.2013 10:30:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu
12.08.2013 10:29:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
08.08.2013 14:28:54 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zapytanie na dostawę materiałów
06.08.2013 13:24:28 Robert Wiącek Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie wniesionych uwag do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
06.08.2013 13:24:15 Robert Wiącek Usunięty załącznik Zarządzenie w sprawie wniesionych uwag z artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
06.08.2013 13:19:59 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Ocena jakości wody w wodociągu publicznym gminy Stanisławów
02.08.2013 14:48:13 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 22/2013
02.08.2013 14:03:16 Robert Wiącek Dodany załącznik Przedmiar robót - schody, ul. Lubelska do artykułu Remonty w Urzędzie Gminy Stanisławów oraz schody ul. Lubelska
02.08.2013 14:02:28 Robert Wiącek Dodany załącznik Przedmiar robót - ściany i sufity w korytarzach UG do artykułu Remonty w Urzędzie Gminy Stanisławów oraz schody ul. Lubelska
02.08.2013 14:01:33 Robert Wiącek Dodany załącznik Przedmiar robót - posadzki w korytarzach UG do artykułu Remonty w Urzędzie Gminy Stanisławów oraz schody ul. Lubelska
02.08.2013 13:59:51 Robert Wiącek Dodany załącznik SIWZ do artykułu Remonty w Urzędzie Gminy Stanisławów oraz schody ul. Lubelska
02.08.2013 13:59:06 Robert Wiącek Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Remonty w Urzędzie Gminy Stanisławów oraz schody ul. Lubelska
02.08.2013 13:57:39 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Remonty w Urzędzie Gminy Stanisławów oraz schody ul. Lubelska
02.08.2013 10:33:40 Robert Wiącek Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie wniesionych uwag do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
31.07.2013 14:29:44 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Stanisławów