MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
31.07.2013 09:15:21 Robert Wiącek Dodany nowy artykuł Demontaż starych okien oraz montaż nowych okien plastykowych z parapetami zewnętrznymi i obróbką gryfów
29.07.2013 15:32:14 Robert Wiącek Edytowano artykuł Budowa chodników i miejsc postojowych oraz przebudowa podjazdu i zjazdów w Stanisławowie
25.07.2013 12:24:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zdrowa gmina
25.07.2013 10:58:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024 do artykułu Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024
25.07.2013 10:56:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024
25.07.2013 10:28:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024 do artykułu Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024
25.07.2013 10:26:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024
25.07.2013 09:58:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 14A/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego
25.07.2013 09:57:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013 do artykułu Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
25.07.2013 09:56:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
25.07.2013 09:49:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024 powrót do listy do artykułu Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024
25.07.2013 09:48:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024
25.07.2013 08:47:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów do artykułu Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów
25.07.2013 08:43:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów
24.07.2013 12:26:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik 2 do uchwały Nr XXVI /135/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2013 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławow na lata 2013 - 2024 do artykułu Uchwała Nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024
24.07.2013 12:25:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2013 r. do artykułu Uchwała Nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024
24.07.2013 12:24:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024 do artykułu Uchwała Nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024
24.07.2013 12:24:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024
24.07.2013 09:09:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVI/140/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/84/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyc UCHWAŁA NR XXVI/140/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/84/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
24.07.2013 09:09:42 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVI/140/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/84/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
24.07.2013 09:06:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXV/139/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Choiny, stanowiącej własność gminy do artykułu UCHWAŁA NR XXV/139/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Choiny, stanowiącej własność gminy
24.07.2013 09:05:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXV/139/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Choiny, stanowiącej własność gminy
24.07.2013 09:00:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVI/138/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Stanisławów na lata 2013-2015 do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/138/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Stanisławów na lata 2013-2015
24.07.2013 09:00:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVI/138/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Stanisławów na lata 2013-2015
24.07.2013 08:55:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVI/137/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/137/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
24.07.2013 08:55:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVI/137/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
24.07.2013 08:54:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVI/136/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/136/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
24.07.2013 08:53:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVI/136/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
24.07.2013 08:52:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVI/134/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013. do artykułu UCHWAŁA NR XXVI/134/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
24.07.2013 08:51:52 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXVI/134/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
22.07.2013 11:51:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
19.07.2013 08:05:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIRiOŚ.6733.10.2013 oświetlenie Ciopan
19.07.2013 08:04:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIRiOŚ.6733.13.2013 oświetlenie uliczne
18.07.2013 12:52:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.11.2013 oświetlenie Kolonie Stanisławów
18.07.2013 11:39:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
18.07.2013 10:15:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi do artykułu XXVII sesja Rady Gminy
18.07.2013 10:14:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie używania herbu do artykułu XXVII sesja Rady Gminy
18.07.2013 10:13:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie korekty uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny do artykułu XXVII sesja Rady Gminy
18.07.2013 10:12:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu mińskiego do artykułu XXVII sesja Rady Gminy
18.07.2013 10:11:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie m.in. opłat za odbiór śmieci do artykułu XXVII sesja Rady Gminy
18.07.2013 10:10:34 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Uchwała w sprawie oplat za odbiór odpadów z artykułu XXVII sesja Rady Gminy
18.07.2013 10:10:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie oplat za odbiór odpadów do artykułu XXVII sesja Rady Gminy
18.07.2013 10:09:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki do artykułu XXVII sesja Rady Gminy
18.07.2013 10:08:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu XXVII sesja Rady Gminy
18.07.2013 10:07:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXVII sesja Rady Gminy
18.07.2013 09:10:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIRiOŚ.6733.12.2013 oświetlenie Kolonie Stanisławów
12.07.2013 15:19:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dostawa kostki brukowej, betonowej oraz obrzeży betonowych
12.07.2013 10:37:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu
12.07.2013 10:03:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
12.07.2013 09:42:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Szczegółowe specyfikacje techniczmne do artykułu Budowa chodników i miejsc postojowych oraz przebudowa podjazdu i zjazdów w Stanisławowie