MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
12.07.2013 09:36:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Budowa chodników i miejsc postojowych oraz przebudowa podjazdu i zjazdów w Stanisławowie
12.07.2013 09:36:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Budowa chodników i miejsc postojowych oraz przebudowa podjazdu i zjazdów w Stanisławowie
12.07.2013 09:35:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt budowy do artykułu Budowa chodników i miejsc postojowych oraz przebudowa podjazdu i zjazdów w Stanisławowie
12.07.2013 09:33:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa chodników i miejsc postojowych oraz przebudowa podjazdu i zjazdów w Stanisławowie
11.07.2013 11:45:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie i wniosek o zwrot podatku akcyzowego do artykułu Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
08.07.2013 10:15:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
05.07.2013 14:07:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dostawa kostki brukowej, betonowej oraz obrzeży betonowych
05.07.2013 09:52:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV
05.07.2013 09:47:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół dyskusji nad projektem do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV
05.07.2013 09:35:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawanr RIiGK.6733.2.2013
04.07.2013 15:12:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dostawa kostki brukowej, betonowej oraz obrzeży betonowych
04.07.2013 15:11:56 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Dostawa kostki brukowej, betonowej oraz obrzeży betonowych z kategorii Tablica ogłoszeń
04.07.2013 15:11:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
04.07.2013 15:09:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
04.07.2013 14:39:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sołectwa
04.07.2013 14:12:59 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wakacyjna odsłona akcji "Weź paragon"
04.07.2013 11:53:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.15.2013 odcinek sieci nn
04.07.2013 09:02:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie, wzór oferty i wzór umowy do artykułu Dostawa kostki brukowej, betonowej oraz obrzeży betonowych
04.07.2013 08:59:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dostawa kostki brukowej, betonowej oraz obrzeży betonowych
03.07.2013 12:37:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
03.07.2013 12:36:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
03.07.2013 12:27:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
03.07.2013 12:25:05 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Wzór wniosku pobrany ze strony ministerstwa rolnictwa z artykułu Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
02.07.2013 08:43:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXV/133/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od n UCHWAŁA NR XXV/133/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
02.07.2013 08:43:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXV/133/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
02.07.2013 08:39:38 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXV/132/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok do artykułu UCHWAŁA NR XXV/132/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok
02.07.2013 08:39:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXV/132/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok
02.07.2013 08:37:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXV/131/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. do artykułu UCHWAŁA NR XXV/131/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
02.07.2013 08:36:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXV/131/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
27.06.2013 09:24:37 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Tablica ogłoszeń do kategorii Ochrona środowiska został przeniesiony artykuł Terminy odbioru odpadów komunalnych i sposób ich segregacji
27.06.2013 09:23:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
27.06.2013 09:21:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Terminy odbioru odpadów komunalnych i sposób ich segregacji
26.06.2013 11:39:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.14.2013 gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia
26.06.2013 11:17:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o demontażu wyrobów azbestowych
26.06.2013 11:10:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Terminy odbioru odpadów komunalnych i sposób ich segregacji
26.06.2013 11:10:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
26.06.2013 10:46:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Rejestr działalności regulowanej do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
26.06.2013 10:45:01 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Rejestr działalności regulowanej z artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
24.06.2013 11:11:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór deklaracji w formacie *.docx do artykułu UCHWAŁA NR XXI/110/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów.
24.06.2013 11:11:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór deklaracji w formacie *.odt do artykułu UCHWAŁA NR XXI/110/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów.
24.06.2013 11:10:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór deklaracji w formacie *.doc do artykułu UCHWAŁA NR XXI/110/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów.
21.06.2013 14:36:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa kanalizacji sanitarnej
21.06.2013 14:17:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa boiska szkolnego w Stanisławowie
21.06.2013 14:16:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa boiska szkolnego w Stanisławowie
20.06.2013 13:41:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy w Stanisławowie
20.06.2013 13:28:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dokumenty do artykułu Fundusze Unii Europejskiej dla Gminy Stanisławów
20.06.2013 13:26:57 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Informacje z artykułu Fundusze Unii Europejskiej dla Gminy Stanisławów
20.06.2013 13:10:09 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Fundusze Unii Europejskiej dla Gminy Stanisławów
20.06.2013 12:46:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacje do artykułu Fundusze Unii Europejskiej dla Gminy Stanisławów
20.06.2013 12:45:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Fundusze Unii Europejskiej dla Gminy Stanisławów