MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
20.06.2013 08:39:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Metody, stawki i opłaty za odbiór odpadów w. II do artykułu XXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
20.06.2013 08:38:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Metody, stawki i opłaty za odbiór odpadów w. I do artykułu XXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
20.06.2013 08:21:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprzedaż działki gminnej do artykułu XXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
20.06.2013 08:14:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Gminny Program Promocji Zdrowia psychicznego do artykułu XXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
20.06.2013 08:12:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Gminny Program Wspierania Rodziny do artykułu XXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
20.06.2013 07:55:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
20.06.2013 07:55:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXVI sesja Rady Gminy Stanisławów
17.06.2013 12:05:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
13.06.2013 14:44:53 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zamówienia publiczne do kategorii Tablica ogłoszeń został przeniesiony artykuł Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV
13.06.2013 12:39:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół z załącznikami do artykułu Protokół z kontroli przeprowadzonej przez sekretarza gminy Stanisławów na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych
13.06.2013 12:38:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół z kontroli przeprowadzonej przez sekretarza gminy Stanisławów na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych
12.06.2013 10:21:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV
12.06.2013 10:06:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów - etap II" w ulicach: Tartaczna, Południowa, Łąkowa i część ulicy Polnej.
07.06.2013 15:01:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów
06.06.2013 15:39:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 2 do artykułu Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
06.06.2013 15:39:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela 1 do artykułu Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
06.06.2013 15:38:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
06.06.2013 15:38:24 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013
06.06.2013 15:29:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
06.06.2013 14:46:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia Janowi Lesiowi powołania na stanowisko Dyrektora Gimnazjum
06.06.2013 09:50:22 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Mapa z artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
06.06.2013 09:50:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa terenu do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
06.06.2013 09:47:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa terenu stacji do artykułu UCHWAŁA NR XXIV/130/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
06.06.2013 08:43:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
05.06.2013 14:13:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie inkasa podatków do artykułu XXV sesja Rady Gminy Stanisławów
05.06.2013 14:08:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów do artykułu XXV sesja Rady Gminy Stanisławów
05.06.2013 14:05:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla wójta do artykułu XXV sesja Rady Gminy Stanisławów
05.06.2013 14:00:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok do artykułu XXV sesja Rady Gminy Stanisławów
05.06.2013 13:54:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXV sesja Rady Gminy Stanisławów
05.06.2013 10:17:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kopacza za rok 2012
05.06.2013 10:17:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kopacza za rok 2012
05.06.2013 10:11:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe do artykułu Oświadczenie majątkowe z dnia 18 kwietnia 2013 r. za rok 2012
05.06.2013 10:10:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe z dnia 18 kwietnia 2013 r. za rok 2012
05.06.2013 08:23:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji
05.06.2013 08:22:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do konsultacji do artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
05.06.2013 08:20:41 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt uchwały z artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
05.06.2013 08:20:38 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt uchwały z artykułu Projekty uchwał podlegające konsultacji
05.06.2013 08:20:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Projekty uchwał podlegające konsultacji
04.06.2013 09:27:29 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały podjęte w 2013 r.
04.06.2013 09:22:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności radnych, sołtysów i gości do artykułu Protokół Nr XXIV/2013 z XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 16 kwietnia 2013r.
04.06.2013 09:18:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXIV/2013 z XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 16 kwietnia 2013r.
04.06.2013 09:17:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXIV/2013 z XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 16 kwietnia 2013r.
04.06.2013 09:17:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 6 dp protokołu do artykułu Protokół Nr XXIV/2013 z XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 16 kwietnia 2013r.
04.06.2013 09:16:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXIV/2013 z XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 16 kwietnia 2013r.
04.06.2013 09:15:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXIV/2013 z XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 16 kwietnia 2013r.
04.06.2013 09:15:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXIV/2013 z XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 16 kwietnia 2013r.
04.06.2013 09:14:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Protokół Nr XXIV/2013 z XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 16 kwietnia 2013r.
04.06.2013 09:13:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr XXIV/2013 z XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 16 kwietnia 2013r.
04.06.2013 09:12:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXIV/2013 z XXIV sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 16 kwietnia 2013r.
03.06.2013 17:18:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.3.2013