MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
03.06.2013 12:06:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXIV/130/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą UCHWAŁA NR XXIV/130/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
03.06.2013 12:05:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIV/130/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
03.06.2013 12:04:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała z załącznikami do artykułu UCHWAŁA NR XXIV/129/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 dla Gminy Stanisławów
03.06.2013 12:02:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIV/129/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 dla Gminy Stanisławów
03.06.2013 11:47:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Demontaż i montaż drzwi
03.06.2013 11:41:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
03.06.2013 11:40:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
03.06.2013 11:35:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
03.06.2013 11:34:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
31.05.2013 10:06:53 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.9.2013
31.05.2013 10:05:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.8.2013
31.05.2013 10:03:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.6.2013
31.05.2013 09:53:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
31.05.2013 09:53:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tekst planu do artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
31.05.2013 09:51:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
28.05.2013 14:24:43 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.8.2013
28.05.2013 14:24:09 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.9.2013
28.05.2013 14:21:38 Robert Wiącek Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.6.2013
27.05.2013 17:25:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych
27.05.2013 16:09:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie 15/13 do artykułu Zarządzenie Nr 15/13 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2013 r.
27.05.2013 16:08:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 15/13 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2013 r.
27.05.2013 15:54:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Warunki naboru do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie poszukuje kandydatów na pracownika samorządowego na wolne stanowisko pomocnicze asystent rodziny
27.05.2013 15:53:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie poszukuje kandydatów na pracownika samorządowego na wolne stanowisko pomocnicze asystent rodziny
27.05.2013 15:53:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie - warunki naboru do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie poszukuje kandydatów na pracownika samorządowego na wolne stanowisko pomocnicze pracownik socjalny
27.05.2013 15:52:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie poszukuje kandydatów na pracownika samorządowego na wolne stanowisko pomocnicze pracownik socjalny
27.05.2013 11:46:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku rolnika do artykułu Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
27.05.2013 11:45:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
24.05.2013 13:07:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIRiOŚ.6733.13.2013 oświetlenie uliczne
24.05.2013 12:59:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wniosku pobrany ze strony ministerstwa rolnictwa do artykułu Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
24.05.2013 12:58:19 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
24.05.2013 12:53:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
24.05.2013 12:50:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pomoc publiczna do artykułu Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia - informacja za rok 2012.
24.05.2013 12:49:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia - informacja za rok 2012.
24.05.2013 11:03:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów
24.05.2013 11:01:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów
23.05.2013 15:35:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów
23.05.2013 15:33:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów
23.05.2013 15:12:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 14A/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego
23.05.2013 08:31:48 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy woj. mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
23.05.2013 08:24:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy woj. mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
22.05.2013 14:54:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY
22.05.2013 14:51:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY
22.05.2013 14:49:58 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Asystent rodziny z kategorii Oferty pracy
22.05.2013 14:49:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
22.05.2013 14:47:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
22.05.2013 14:44:45 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
22.05.2013 13:40:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
22.05.2013 13:27:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
22.05.2013 13:19:05 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Nabór na stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych
22.05.2013 13:18:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł