MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
19.04.2013 10:44:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr XXIII/2013 z XXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 25 marca 2013 r.
19.04.2013 10:28:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXIII/2013 z XXIII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 25 marca 2013 r.
18.04.2013 14:44:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim
17.04.2013 16:00:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
17.04.2013 15:51:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dostawa żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu asfaltowego oraz kopanie rowów przydrożnych z transportem urobku na terenie gminy Stanisławów
17.04.2013 12:44:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie NR 10/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10.04.2013 r. w sprawie uwag wniesionych do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami, obejmującymi istotną linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV, dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
17.04.2013 12:44:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie NR 10/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 10.04.2013 r. w sprawie uwag wniesionych do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami, obejmującymi istotną linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV, dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
12.04.2013 14:45:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Postanowienie RDOŚ do artykułu Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
12.04.2013 14:45:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Opinia sanitarna do artykułu Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
12.04.2013 14:14:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
12.04.2013 10:36:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami do artykułu Dostawa żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu asfaltowego oraz kopanie rowów przydrożnych z transportem urobku na terenie gminy Stanisławów
12.04.2013 10:33:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dostawa żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu asfaltowego oraz kopanie rowów przydrożnych z transportem urobku na terenie gminy Stanisławów
12.04.2013 08:47:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i inne załączniki do artykułu Demontaż, przewiezienie wyrobów zaiwrających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 1724 m2 (tzw. eternitu) oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 6129 m2 (tzw. eternitu) z terenu gminy Stanisławów
12.04.2013 08:44:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Demontaż, przewiezienie wyrobów zaiwrających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 1724 m2 (tzw. eternitu) oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 6129 m2 (tzw. eternitu) z terenu gminy Stanisławów
09.04.2013 13:26:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu XXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
09.04.2013 13:15:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Program opieki nad zabytkami do artykułu XXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
09.04.2013 13:13:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXIV sesja Rady Gminy Stanisławów
09.04.2013 13:06:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/128/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013.
09.04.2013 13:06:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/128/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stanisławów na rok 2013.
09.04.2013 13:02:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/127/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024.
09.04.2013 13:02:28 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/127/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024.
09.04.2013 13:01:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/126/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
09.04.2013 13:01:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/126/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2013.
09.04.2013 13:00:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXIII/125/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i nazwy gminy Stanisławów
09.04.2013 12:59:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXIII/125/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i nazwy gminy Stanisławów
09.04.2013 11:52:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do zarządzenia do artykułu Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Stanisławów Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej gminy Stanisławów
09.04.2013 11:51:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Stanisławów Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej gminy Stanisławów
08.04.2013 13:53:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa linii WN 110kV
05.04.2013 13:49:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.04.2013 15:54:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu 2012
04.04.2013 15:45:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie tabelaryczne Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2012 do artykułu Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2012 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2013 15:44:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2012 do artykułu Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2012 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2013 15:43:36 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Tabele do sprawozdania GOK z artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2012
04.04.2013 15:43:32 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Sprawozdanie opisowe GOK za rok 2012 z artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2012
04.04.2013 15:43:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele do sprawozdania GOK do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2012
04.04.2013 15:42:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe GOK za rok 2012 do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2012
04.04.2013 13:22:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2012
04.04.2013 13:18:36 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2012 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2013 11:21:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabele i wykresy do artykułu Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2012 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2013 11:21:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu GOPS do artykułu Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2012 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2013 11:20:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu oświaty do artykułu Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2012 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2013 11:15:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Realizacja funduszu sołeckiego do artykułu Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2012 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2013 11:14:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Udzielone dotacje do artykułu Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2012 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2013 11:13:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Realizacja zadań inwestycyjnych do artykułu Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2012 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2013 11:02:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Realizacja przychodów i rozchodów do artykułu Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2012 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2013 11:01:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Realizacja wydatków gminy do artykułu Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2012 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2013 10:54:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Realizacja dochodów gminy - tabele do artykułu Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2012 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2013 10:48:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w roku 2012 do artykułu Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2012 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2013 10:47:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r. do artykułu Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2012 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
04.04.2013 10:01:08 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2012 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.