MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
03.04.2013 14:46:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Stanisławów
03.04.2013 09:44:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
03.04.2013 08:46:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą do artykułu Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
29.03.2013 08:52:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
29.03.2013 08:50:58 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UWAGA!
26.03.2013 15:50:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz stanowisk pracy
26.03.2013 10:04:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej do artykułu Sprawanr RIiGK.6733.1.2013
22.03.2013 13:52:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istnieją Sprawa nr RIiGK.6721.2.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV
22.03.2013 13:47:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istnieją Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
22.03.2013 09:26:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zasad używania herbu i nazwy gminy do artykułu XXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
22.03.2013 09:25:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF do artykułu XXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
22.03.2013 09:25:26 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie do artykułu XXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
22.03.2013 09:24:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki do artykułu XXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
22.03.2013 09:23:51 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXIII sesja Rady Gminy Stanisławów
22.03.2013 09:04:25 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz stanowisk pracy
22.03.2013 08:36:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wynik badania wody z wodociągu publicznego
19.03.2013 09:47:27 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół nr XXII/2013 z XXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2013 r.
19.03.2013 09:35:29 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Życzenia dla sołtysów z kategorii
19.03.2013 09:33:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały Rady Gminy Stanisławów
19.03.2013 09:26:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 15 do artykułu Protokół nr XXII/2013 z XXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2013 r.
19.03.2013 09:25:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 14 do artykułu Protokół nr XXII/2013 z XXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2013 r.
19.03.2013 09:24:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 13 do artykułu Protokół nr XXII/2013 z XXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2013 r.
19.03.2013 09:24:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 12 do artykułu Protokół nr XXII/2013 z XXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2013 r.
19.03.2013 09:18:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 do artykułu Protokół nr XXII/2013 z XXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2013 r.
19.03.2013 09:18:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 do artykułu Protokół nr XXII/2013 z XXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2013 r.
19.03.2013 09:17:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Protokół nr XXII/2013 z XXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2013 r.
19.03.2013 09:16:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół nr XXII/2013 z XXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2013 r.
18.03.2013 14:15:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
18.03.2013 14:15:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Życzenia dla sołtysów
18.03.2013 11:04:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół nr XXII/2013 z XXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2013 r.
18.03.2013 11:03:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół nr XXII/2013 z XXII sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 28 lutego 2013 r.
15.03.2013 14:38:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.8.2013
15.03.2013 14:38:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.9.2013
15.03.2013 14:34:31 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.8.2013
15.03.2013 12:09:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały podjęte w 2013 r.
15.03.2013 12:09:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwały podjęte w 2013 r.
15.03.2013 12:07:55 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały podjęte w 2012 r.
15.03.2013 12:06:57 Tomasz Zdanowicz Z kategorii XXII sesja do kategorii XXII sesja został przeniesiony artykuł UCHWAŁA NR XXII/118/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
15.03.2013 12:06:23 Tomasz Zdanowicz Z kategorii XXII sesja do kategorii XXII sesja został przeniesiony artykuł UCHWAŁA NR XXII/117/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok.
15.03.2013 12:05:40 Tomasz Zdanowicz Z kategorii XXII sesja do kategorii XXII sesja został przeniesiony artykuł UCHWAŁA NR XXII/124/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/100/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
15.03.2013 12:05:09 Tomasz Zdanowicz Z kategorii XXII sesja do kategorii XXII sesja został przeniesiony artykuł UCHWAŁA NR XXI/123/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Mińskiego działek oznaczonych numerami: 544/2, 558/1, 545/2, 559/1, 546/2. 560/1 o łącznej powierzchni 0,4879 ha we wsi Cisówka, stanowiących własność gminy
15.03.2013 12:04:37 Tomasz Zdanowicz Z kategorii XXII sesja do kategorii XXII sesja został przeniesiony artykuł UCHWAŁA NR XXII/120/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
15.03.2013 12:03:52 Tomasz Zdanowicz Z kategorii XXII sesja do kategorii XXII sesja został przeniesiony artykuł UCHWAŁA NR XXII/121/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stanisławów
15.03.2013 12:03:14 Tomasz Zdanowicz Z kategorii XXII sesja do kategorii XXII sesja został przeniesiony artykuł UCHWAŁA NR XXII/122/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg gminnych i wewnętrznych położonych na działkach stanowiących własność Gminy Stanisławów.
15.03.2013 12:02:41 Tomasz Zdanowicz Z kategorii XXII sesja do kategorii XXII sesja został przeniesiony artykuł UCHWAŁA NR XXII/119/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów.
15.03.2013 11:44:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały podjęte w 2012 r.
15.03.2013 11:43:15 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Umowy na kanalizację
15.03.2013 10:32:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXII/119/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów.
15.03.2013 10:31:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXII/119/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów.
15.03.2013 10:30:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXII/122/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg gminnych i wewnętrznych położonych na działkach stanowiących własność Gminy Stanisławów.