MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
15.03.2013 10:29:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXII/121/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stanisławów
15.03.2013 10:29:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXII/121/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stanisławów
15.03.2013 10:28:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXII/120/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
15.03.2013 10:27:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXII/120/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
15.03.2013 10:27:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXI/123/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Mińskiego działek oznaczonych numerami: 544/2, 558/1, 545/2, 559/1, 546/2. 560/1 o łącznej powierzchni 0,4879 ha we wsi Cisówka, stanowiących własność gminy
15.03.2013 10:26:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXI/123/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Mińskiego działek oznaczonych numerami: 544/2, 558/1, 545/2, 559/1, 546/2. 560/1 o łącznej powierzchni 0,4879 ha we wsi Cisówka, stanowiących własność gminy
15.03.2013 10:26:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXII/124/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/100/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
15.03.2013 10:25:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXII/124/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/100/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
15.03.2013 10:24:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXII/117/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok.
15.03.2013 10:24:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXII/117/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok.
15.03.2013 10:23:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXII/118/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
15.03.2013 10:22:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXII/118/2013 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
15.03.2013 10:21:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Dopłaty do inwestycji proekologicznych
14.03.2013 11:48:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
14.03.2013 10:11:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Staż
13.03.2013 10:58:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Nabór na stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych
12.03.2013 15:04:44 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną na terenie gminy Stanisławów w 2013 roku
11.03.2013 17:19:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie w sprawie cyfryzacji
11.03.2013 16:58:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapy do odpowiedzi na zapytania do artykułu Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Stanisławów
11.03.2013 15:37:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zapytania i odpowiedzi do artykułu Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Stanisławów
07.03.2013 13:36:21 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ,,Zakup i dostawa prefabrykatów betonowych”
07.03.2013 13:35:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
06.03.2013 11:11:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami do artykułu Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Stanisławów
06.03.2013 11:00:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Stanisławów
06.03.2013 10:53:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa RIRiOŚ.6733.6.2013
05.03.2013 10:00:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
04.03.2013 14:45:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarzadzenie do artykułu Zarządzenie Nr 7/13 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
04.03.2013 14:45:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 7/13 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
01.03.2013 15:34:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Spotkanie informacyjne dot. dofinansowania na zakup i montaż zestawów solarnych,
01.03.2013 15:32:54 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Spotkanie informacyjne dot. dofinansowania na zakup i montaż zestawów solarnych,
01.03.2013 15:30:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Spotkanie informacyjne dot. dofinansowania na zakup i montaż zestawów solarnych,
01.03.2013 09:05:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii
01.03.2013 08:01:47 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii
28.02.2013 15:54:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii
28.02.2013 15:54:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii
28.02.2013 15:07:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii
28.02.2013 14:49:17 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Dane teleadresowe NIP REGON nr konta
28.02.2013 14:48:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Władze gminy
28.02.2013 14:06:19 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną na terenie gminy Stanisławów w 2013 roku
28.02.2013 14:00:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną na terenie gminy Stanisławów w 2013 roku
28.02.2013 11:30:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
28.02.2013 10:39:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Nabór na stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych
27.02.2013 14:28:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami do artykułu Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
27.02.2013 14:28:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami do artykułu Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
27.02.2013 14:27:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami do artykułu Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
27.02.2013 14:08:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów. do artykułu XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r.
27.02.2013 14:07:40 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów.  z artykułu XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r.
27.02.2013 14:02:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Szczegółowa specyfikacja techniczna placu zabaw w Stanisławowie do artykułu Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
27.02.2013 14:01:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar placu zabaw do artykułu Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
27.02.2013 14:00:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt placu zabaw do artykułu Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie