MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
27.02.2013 13:55:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Szczegółowe specyfikacje techniczne boiska do artykułu Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
27.02.2013 13:45:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar boiska w Stanisławowie do artykułu Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
27.02.2013 13:44:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt boiska w Stanisławowie do artykułu Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
27.02.2013 13:42:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Szczegółowe specyfikacje techniczne boiska w Ładzyniku do artykułu Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
27.02.2013 13:40:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar boiska w Ładzyniu do artykułu Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
27.02.2013 13:39:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt boiska w Ładzyniu do artykułu Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
27.02.2013 13:37:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie
26.02.2013 08:45:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów.  do artykułu XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r.
26.02.2013 08:43:26 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzetami z artykułu XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r.
25.02.2013 14:16:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wyniki konkursu do artykułu Wynik konkursu na profilaktyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne
25.02.2013 14:13:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wynik konkursu na profilaktyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne
25.02.2013 12:31:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: W Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
25.02.2013 12:30:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: W Sprawa nr RIiGK.6721.2.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV
25.02.2013 12:27:08 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Uwagi na temat planu - wzór z artykułu Sprawa nr RIiGK.6721.2.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV
25.02.2013 12:26:18 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Formularz do wpisywania uwag z artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
25.02.2013 11:58:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uwagi na temat planu - wzór do artykułu Sprawa nr RIiGK.6721.2.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV
25.02.2013 11:52:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Formularz do wpisywania uwag do artykułu Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
22.02.2013 14:34:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.7.2013 linia niskiego napięcia w Wólce Czarnińskiej
22.02.2013 12:20:52 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wyniki konkursu na profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne z kategorii Tablica ogłoszeń
22.02.2013 12:20:23 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
22.02.2013 12:09:53 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Wyniki konkursu wniosków na zajęcia profilaktyczne z kategorii Tablica ogłoszeń
22.02.2013 12:07:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
22.02.2013 12:07:49 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
22.02.2013 12:02:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
21.02.2013 13:29:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
21.02.2013 13:24:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Historia Stanisławowa
21.02.2013 13:13:34 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zabytki
20.02.2013 14:01:43 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r.
20.02.2013 12:27:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz stanowisk pracy
20.02.2013 10:37:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzetami do artykułu XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r.
20.02.2013 10:37:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 do artykułu XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r.
20.02.2013 10:36:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków do artykułu XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r.
20.02.2013 10:35:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego do artykułu XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r.
20.02.2013 10:34:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych do artykułu XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r.
20.02.2013 10:33:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania działek powiatowi mińskiemu do artykułu XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r.
20.02.2013 10:32:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego do artykułu XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r.
20.02.2013 10:31:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku do artykułu XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r.
20.02.2013 10:30:32 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł XXII sesja Rady Gminy Stanisławów 28 lutego 2013 r.
19.02.2013 11:10:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 2/2013 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku w gminie Stanisławów.
19.02.2013 11:06:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 3/13 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w gminie Stanisławów
19.02.2013 11:00:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy
19.02.2013 10:46:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zrządzenie 5/2013 do artykułu Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.02.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
19.02.2013 10:45:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11.02.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
19.02.2013 09:09:13 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
19.02.2013 08:45:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Utylizacja azbestu
19.02.2013 08:40:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów: Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
19.02.2013 08:32:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XIX/96/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pustelnik
15.02.2013 16:11:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawierającej umowy w sprawie zamówienia publicznego do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
14.02.2013 15:14:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót dla kanału B12 - przykanaliki do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
14.02.2013 15:12:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II